Burenoverlast melden

Als u last heeft van uw buren, probeert u dat eerst zelf met uw buren op te lossen. Probeer daarbij zoveel mogelijk uit te leggen waarom u iets als overlast ervaart. Heb begrip voor elkaars positie en standpunt. Bedenk dat het vaak een kwestie is van geven en nemen. Komt u er echt niet uit? Dan kunt u de hulp inroepen van bijvoorbeeld de woningstichting, de vereniging van eigenaren, de gemeente of de politie.

Een goede buur is beter dan een verre vriend. Om goede buren van elkaar te zijn zal er van beide kanten tijd en energie moeten worden gestoken in het krijgen of behouden van een goede relatie. Communicatie is daarbij van groot belang. Praat daarom zoveel mogelijk met uw buren over eventueel door u ondervonden overlast. Wacht daarmee niet tot het u zodanig hoog zit dat er geen goed gesprek meer mogelijk is. Pas als u er zelf niet meer uitkomt, is het zaak om hulp van anderen in te schakelen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum via +31 (0)71 36 60 000.

Als u er met uw buren niet uit kunt komen, kunt u hulp inschakelen. Onder 'Bijzonderheden' vind u informatie over verschillende instanties die u kunnen helpen.

Laat burenoverlast niet escaleren! Heeft u last van uw buren? Bespreek dat dan op een rustig moment. Dus liever niet op het moment dat u de overlast ervaart, maar enige tijd later. De kans dat de gemoederen verhit worden, is dan wat kleiner.