Herinrichting Groene Long

We werken vanaf januari 2020 aan een gezonde Groene Long voor nu en in de toekomst. Na de werkzaamheden kunt u weer volop genieten van een opgeknapt park in de kern van Noordwijk aan Zee. Tijdens de werkzaamheden worden er soms stukken afgezet. 

Voorbereidingen samen met direct omwonenden

De voormalig gemeente Noordwijk was dit project in 2018 al opgestart. Samen met direct omwonenden zijn 2 bewonersavonden gehouden. Om te kijken welke bomen er de meeste overlast gaven. En hoe zij dachten over de werkzaamheden. De werkzaamheden beginnen in januari 2020. Dat is 1 jaar later dan gepland. Er waren al verschillende soorten vogels aan het broeden in nesten. Dus daar hebben we netjes op gewacht.

Vanaf januari 2020 werkzaamheden

Begin december 2019 wordt er een bouwbord aan de rand van het park geplaatst. Om aan te kondigen dat we hier werkzaamheden gaan uitvoeren. Het kappen van bomen is gestart in de 2e week van januari 2020. Er is voor 7 bomen een kapvergunning. Daarvoor geldt ook dat de gemeente ze moet herplanten. Verder worden er veel bomen gekapt die de verdere ontwikkeling van het park in de weg staan. Zo komt er ruimte voor de andere bomen om groter te worden. Daarna worden de paden aangepakt en het meubilair zoals de bankjes, prullenbakken die er staan. Dan gaan we opbouwen. Er komt een mooi zogenaamd bijenlint. Naar verwachting is het park eind april/begin mei 2020 klaar. En openen we het gezellig met elkaar. Het is mogelijk dat de werkzaamheden door het coronavirus enige vertraging oplopen.

Bijenlint straks op plek van het voetpad

De Groene Long krijgt een zogenaamde ecologische verbindingszone. Een bijenlint in de vorm van een langgerekt bloemrijk grasland voor insecten waaronder bijen en hommels. Om zo’n bijenlint ook daadwerkelijk goed te laten functioneren moet de zone op een zonnige plek liggen. Het voetpad is het meest zonnige plekje van het park waardoor dit een ideale locatie is voor een bijenlint. We gaan dus het voetpad op een droge plek leggen. En dan het bijenlint op de plek van het voetpad. Allemaal winnaars: de bijen en de voetgangers. Geen natte voeten meer.

Park klaar. Maar wat gaan we er mee doen in de toekomst?

Als het park klaar is dan kunnen inwoners en dieren weer heerlijk genieten van dit mooie stukje groen. Ook wordt er met bewoners een evaluatie gepland. En dan bespreken we ook of zij plannen hebben voor het park. En hoe zij er misschien ook een bijdrage aan willen leveren.

Meer weten?

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met de projectleider mevrouw J. van der Zon door te bellen naar het Klantcontactcentrum via +31 (0)71 36 60 000.
De herinrichting is mede mogelijk gemaakt door Holland Rijnland.