Bestemmingsplan wijzigen

Wanneer u wilt bouwen in een gebied waar dit volgens het bestemmingsplan niet mag, vraagt u aan de gemeente om een bouwvlak aan het bestemmingsplan toe te voegen.

Wanneer en waarom worden bestemmingsplannen vernieuwd?

 Bestemmingsplannen worden in principe voor een periode van tien jaar vastgesteld. Na het verstrijken van die periode verliezen zij niet hun rechtsgeldigheid. De wetgever heeft wel bepaald dat bestemmingsplannen na 1 juli 2013 niet ouder dan tien jaar mogen zijn. Als dit wel het geval is, mag de gemeente onder meer geen leges meer heffen als in dat bestemmingsplangebied een omgevingsvergunning wordt aangevraagd. 

Om te voorkomen dat de gemeente Noordwijk na 1 juli 2013 over niet-actuele bestemmingsplannen beschikt, heeft de gemeenteraad op 3 maart 2011 een Plan van Aanpak vastgesteld. Hierin is de aanpak van de actualisering van de bestemmingsplannen in de gemeente beschreven. Diverse nieuwe bestemmingsplannen zijn in voorbereiding.

Gemeente Noordwijk heeft de taken op het gebied van bouwen overgedragen aan de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH). Voor informatie kunt u met hun contact opnemen via (071) 40 83 100.

Voor vragen over bouwzaken kunt u ook kijken bij de Veelgestelde vragen Omgevingsvergunning Bouw van de helpdesk Bouw van de ODWH.

Omgevingsdienst West-Holland

Adresgegevens

Schipholweg 128

2316 XD Leiden

Telefoon: (071) 40 83 100

info@odwh.nl

https://www.odwh.nl/

Uitgelicht