Bestemmingsplan inzien

In een bestemmingsplan staat waar en wat gebouwd mag worden. Er staat ook in waarvoor een gebouw gebruikt mag worden. Bijvoorbeeld of er woningen, horeca of andere bedrijven mogen komen.

U kunt de bestemmingsplannen van de gemeente bekijken. Dit is bijvoorbeeld handig als u bouwplannen heeft of een bedrijf wilt beginnen. In een bestemmingsplan vindt u onder andere:

 • de kenmerken van een wijk of gebied;
 • sloten, vaarten en rivieren in een wijk of gebied;
 • archeologische vindplaatsen in een wijk of gebied;
 • de plannen die er voor de wijk of het gebied zijn;
 • een landkaart;
 • regels over de bebouwing, bijvoorbeeld:
  • de soort bebouwing die toegestaan is;
  • de manier waarop gebouwd mag worden;
  • de maximale hoogte en breedte van gebouwen;
  • voor welk doel de grond gebruikt mag worden.

Gemeente Noordwijk heeft de taken op het gebied van omgevingsvergunningen overgedragen aan de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH). Voor informatie kunt u kijken op odwh.nl of tussen 9:00 - 14:00 uur met het Bouwloket van de ODWH bellen via +31 (0)71 40 83 200. Alleen voor vragen over nieuwe bestemmingsplannen of het beleid voor bestemmingsplannen, kunt u contact op nemen met de gemeente Noordwijk.

U kunt op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 8:30 - 12:30 uur op afspraak terecht bij het Bouwloket in het gemeentehuis van Noordwijk te Voorstraat 42. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen via +31 (0)71 40 83 200 of mailen naar infobouwen@odwh.nl

Kijk eerst op Ruimtelijkeplannen.nl. Als u daar een locatie aantreft zonder een bestemmingsplan, kijk dan op de pagina Geldende bestemmingsplannen op onze website.