Afvalinzameling, groente-, fruit- en tuinafval

Groente-, fruit- en tuinafval (Gft) is tegenwoordig een zeer bruikbare afvalstroom. Zo verwerkt Meerlanden gft-afval niet meer alleen tot compost. Er is een verwerkingsinstallatie in gebruik genomen voor de vergisting van gft-afval. Bij vergisting komt gas vrij. Van dit gas wordt groengas en C02 gemaakt. Op groengas kun je rijden. De vuilniswagens rijden klimaatneutraal op het gft-afval dat we zelf inzamelen!

De verwerkingsinstallatie van gft-afval levert ook compost en warmte. Deze warmte wordt geleverd aan kwekerijen in de buurt. De compost en C02 laten bloemen, planten, groente en fruit groeien.

U heeft een aparte minicontainer voor gft. Eens in de 2 weken kunt u uw minicontainer voor gft volgens schema aanbieden op de daartoe aangewezen plaats. Ter voorkoming van maden wordt in de woonplaats Noordwijk in de zomermaanden uw minicontainer elke week geleegd volgens een apart schema.

Kijk voor de ophaaldagen op de app Afvalwijzer of op mijnafvalwijzer.nl als u inwoner van de woonplaats Noordwijk bent. Als u in de woonplaatsen Noordwijkerhout en De Zilk woont kunt u kijken op de app Afvalkalender Meerlanden of op afvalkalender.meerlanden.nl

Een overschot aan gft kunt u niet naar de milieustraten brengen. Tegen betaling kunt u het wel bij een particulier afvalverwerkingsbedrijf brengen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum via +31 (0)71 36 60 000.

In de gft-container

 • Eierschalen
 • Etensresten (ook vlees-, visresten en botjes)
 • Koffiefilters, koffiedik, theezakjes en theebladeren
 • Pinda’s, notendoppen, noten en pitten
 • Snoeiafval (alleen kleine hoeveelheden)
 • Stro

In de restafvalcontainer

 • As van de barbecue, open haard of allesbrander (in afsluitbare zak om stuiven bij leging te voorkomen)
 • Asbak- en stofzuigerinhoud (in afsluitbare zak om stuiven bij leging te voorkomen)
 • Bagger uit sloot of goot
 • Jus, vet en vloeibare slaolie
 • Kattenbakkorrels (met en zonder milieukeur)
 • Mest van huisdieren
 • Wegwerpluiers (mogen door inwoners van de woonplaats Noordwijk ook ingeleverd worden bij de milieustraat te Katwijk)
 • Zaagsel (in afsluitbare zak om stuiven bij leging te voorkomen)
 • Zand (alleen hele kleine hoeveelheden)

Anders

 • Grote hoeveelheden zand (particulier afvalverwerkingsbedrijf, tegen betaling)
 • Grof tuinafval (inleveren bij de milieustraat)