Subsidie themajaar Vrijheid 2021

Het jaar 2020 heeft het landelijke thema ’75 jaar vrijheid’ gekregen. Voor dit thema heeft de gemeenteraad in 2019 subsidie beschikbaar gemaakt. Door het coronavirus konden de meeste van de in 2020 geplande activiteiten over het themajaar niet doorgaan. Daarom heeft de gemeenteraad besloten het themajaar door te schuiven naar 2021 met als thema ‘Vrijheid’. Hierdoor kunnen organisaties de al in 2020 verleende subsidie toch nog in 2021, voor een aangepaste activiteit, gebruiken.

Online subsidie aanvragen als organisatie (eHerkenning)

Online subsidie aanvragen als natuurlijk persoon (DigiD)

Heeft u uw aanvraag via eHerkenning of DigiD gedaan? Dan is het mogelijk de status van uw aanvraag te bekijken op Mijn Noordwijk. 

Naar Mijn Noordwijk

Thema ‘Vrijheid’

Gemeente Noordwijk wil een eigen invulling geven aan het thema ‘Vrijheid’. Samen met verenigingen en maatschappelijke organisaties. In de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021. De gemeenteraad heeft in december 2020 een extra budget beschikbaar gemaakt. Budget voor activiteiten in Noordwijk die bijdragen aan de doelstellingen van het thema ‘Vrijheid’.

In 2021 mogen de eerder in 2020 geplande activiteiten plaatsvinden. In aangepaste vorm en rekening houdend met de geldende overheidsregels rond COVID-19.

Ook in 2021 zijn subsidiegelden beschikbaar voor een aantal nieuwe initiatieven. Om zoveel mogelijk Noordwijkse organisaties de kans te geven om ook een activiteit met het thema ‘Vrijheid’ uit te kunnen voeren.

Het gemeentebestuur nodigt de Noordwijkse verenigingen en maatschappelijke organisaties uit. Om met een initiatief te komen dat in lijn is met de doelstellingen. En dat bijdraagt aan een mooie eigen beleving van het thema 'Vrijheid'.

Aanpak

Verenigingen en maatschappelijke organisaties uit de gemeente Noordwijk kunnen subsidie aanvragen. Subsidie voor activiteiten die plaatsvinden in de gemeente Noordwijk. 

De aanvraag moet aan minimaal 1 doel, 1 prestatie en 1 toetsingscriterium voldoen. Zoals in de Subsidieregeling Vrijheid 2021 Gemeente Noordwijk staat. Lees voordat u een aanvraag indient deze regeling goed door. En volg de richtlijnen uit het Format begroting Subsidieregeling 2021 Vrijheid en het Format activiteitenplan Subsidieregeling 2021 Vrijheid.

Daarna vraagt u de subsidie aan met een online formulier:

Houdt u hierbij rekening met de volgende zaken:

  • Verenigingen, stichtingen en andere organisaties moeten inloggen met eHerkenning en niet met DigiD. Inloggen met DigiD is alleen voor natuurlijke personen.
  • Voor het digitaal aanvragen van producten en diensten van de gemeente Noordwijk is een e-herkenningsmiddel EH2+ nodig.
  • Vraagt u voor het eerst eHerkenning aan? Dan moet u bij het aanvragen een dienst aangeven waarvoor u eHerkenning wilt gebruiken. Zoek op ‘Noordwijk’ (niet gemeente Noordwijk). En kies voor de dienst ‘Dienstverlener Noordwijk alle diensten’.

1e tranche (subsidieronde)

Aanvragen voor de 1e tranche kunt u tot en met 28 februari 2021 indienen.

Is na de 1e tranche het subsidieplafond nog niet bereikt? Dan volgt er een 2e tranche. Is daarna het subsidieplafond nog niet bereikt? Dan volgt er nog een 3e tranche.

2e tranche

Is het subsidieplafond nog niet bereikt tijdens de 1e tranche? Dan kunt u aanvragen voor de 2e tranche tot en met 30 april 2021 indienen.

3e tranche 

Is het subsidieplafond nog niet bereikt na de 1e en 2e tranche? Dan kunt u aanvragen voor de 3e tranche tot en met 30 juni 2021 indienen.

Meer informatie

Heeft u een idee maar nog behoefte aan advies of hulp bij het indienen? Of wilt u uw plan eerst bespreken voordat u deze indient? Neem dan contact op met mevrouw Margaret Reijerkerk, beleidsmedewerker Economie, Toerisme en Participatie. U kunt naar gemeente@noordwijk.nl mailen. Of bel met ons Klantcontactcentrum via +31 (0)71 36 60 000. Een medewerker van het Klantcontactcentrum zal u dan doorverbinden met mevrouw Margaret Reijerkerk.