Subsidie themajaar Noordwijk Ontmoet in Vrijheid 2022

Het jaar 2020 heeft het landelijke thema ’75 jaar vrijheid’ gekregen. Door het coronavirus kon het merendeel van de geplande activiteiten over het thema niet doorgaan. Vervolgens hebben we in 2021 het themajaar een jaar verlengd met een nieuw thema ‘Vrijheid’. Vanaf 1 januari 2022 starten we een nieuw themajaar met het thema ‘Noordwijk Ontmoet in Vrijheid’.

Online subsidie aanvragen als organisatie (eHerkenning)

Online subsidie aanvragen als natuurlijk persoon (DigiD)

Heeft u uw aanvraag via eHerkenning of DigiD gedaan? Dan kunt u de status van uw aanvraag bekijken op Mijn Noordwijk. 

Naar Mijn Noordwijk

Thema ‘Noordwijk Ontmoet in Vrijheid’

Gemeente Noordwijk wil een eigen invulling geven aan het thema ‘Noordwijk Ontmoet in Vrijheid’. Samen met verenigingen en maatschappelijke organisaties. In de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022. Er is een extra budget beschikbaar voor activiteiten in Noordwijk die bijdragen aan de doelstellingen van het thema ‘Noordwijk Ontmoet in Vrijheid’. Ook krijgen organisaties de kans om hun eerder geplande en gesubsidieerde activiteiten toch nog uit te voeren. Als die door de coronamaatregelen nog niet hebben plaatsgevonden.

Wel moet u bij de uitvoering van de activiteiten rekening houden met de geldende overheidsregels rond Covid-19.

Ook in 2022 zijn subsidiegelden beschikbaar voor een aantal nieuwe initiatieven. Om zoveel mogelijk Noordwijkse organisaties de kans te geven om ook een activiteit met het thema ‘Noordwijk Ontmoet in Vrijheid’ uit te kunnen voeren.

Het gemeentebestuur nodigt de Noordwijkse verenigingen en maatschappelijke organisaties uit. Om met een initiatief te komen dat in lijn is met de doelstellingen. En dat bijdraagt aan een mooie eigen beleving van het thema 'Noordwijk Ontmoet in Vrijheid'. 

Aanpak

Verenigingen en maatschappelijke organisaties uit de gemeente Noordwijk kunnen subsidie aanvragen. Subsidie voor activiteiten die plaatsvinden in de gemeente Noordwijk.

De aanvraag moet aan minimaal 1 doel, 1 prestatie en 1 toetsingscriterium voldoen. Zoals in de Subsidieregeling Noordwijk Ontmoet in Vrijheid staat. Lees voordat u een aanvraag indient deze regeling goed door. En volg de richtlijnen uit het Format begroting Subsidieregeling 2022 Noordwijk Ontmoet in Vrijheid en het Format activiteitenplan Subsidieregeling 2022 Noordwijk Ontmoet in Vrijheid

Daarna vraagt u de subsidie aan met een online formulier:

Houdt u hierbij rekening met de volgende zaken:

  • Verenigingen, stichtingen en andere organisaties moeten inloggen met eHerkenning en niet met DigiD. Inloggen met DigiD is alleen voor natuurlijke personen.
  • Voor het digitaal aanvragen van producten en diensten van de gemeente Noordwijk is een e-herkenningsmiddel EH2+ nodig.
  • Vraagt u voor het eerst eHerkenning aan? Dan moet u bij het aanvragen een dienst aangeven waarvoor u eHerkenning wilt gebruiken. Zoek op ‘Noordwijk’ (niet gemeente Noordwijk). En kies voor de dienst ‘Dienstverlener Noordwijk alle diensten’.

1e tranche (subsidieronde)

Aanvragen voor de 1e tranche kunt u tot 1 december 2021 indienen.

Is na de 1e tranche het subsidieplafond nog niet bereikt? Dan volgt er een 2e tranche. Is daarna het subsidieplafond nog niet bereikt? Dan volgt er nog een 3e tranche. 

2e tranche

Is het subsidieplafond nog niet bereikt tijdens de 1e tranche? Dan kunt u aanvragen voor de 2e tranche tot 1 februari 2022 indienen.

3e tranche 

Is het subsidieplafond nog niet bereikt na de 1e en 2e tranche? Dan kunt u aanvragen voor de 3e tranche tot 1 april 2022 indienen.

Meer informatie

Heeft u een idee maar nog behoefte aan advies of hulp bij het indienen? Of wilt u uw plan eerst bespreken voordat u deze indient? Neem dan contact op met mevrouw Margaret Reijerkerk, beleidsmedewerker Economie, Toerisme en Participatie. U kunt naar gemeente@noordwijk.nl mailen. Of bel met ons Klantcontactcentrum via +31 (0)71 36 60 000. Zij verbinden u dan door met mevrouw Margaret Reijerkerk.