Fietsen op het strand

Wilt u fietsen op het Noordwijkse strand? Dat kan in de periode 1 oktober tot 1 maart zonder vergunning of ontheffing. U moet dan wel rekening houden met de daarvoor geldende algemene regels.

Algemene regels

De regels voor het fietsen op het strand staan in het Algemeen aanwijzingsbesluit APV Noordwijk 2021. De belangrijkste regels zijn:

  • Fietsen op het strand mag alleen van 1 oktober tot 1 maart.
  • Tussen 09:00 - 18.00 uur mag u niet fietsen op het strand voor de beide boulevards.
  • U mag niet fietsen over het strandgedeelte Noordvoort (tussen paal 70 en paal 73). En op de strandop- en afritten als daardoor de overige gebruikers van de strandop- of afrit in gevaar kunnen komen. Tenzij er een evenementenvergunning voor is afgeven.
  • Elke fietser die op het strand fietst, moet zich gedragen als medegebruiker van het strand. En moet daarom rekening houden met de belangen en het gedrag van andere strandbezoekers.
  • De snelheid waarmee u fietst moet u afstemmen op de situatie. In het bijzonder de drukte op het strand en het zicht. Het is verboden harder te fietsen dan redelijkerwijs verantwoord is.
  • Bij het fietsen op het strand moet u rekening houden met plotselinge routewijzigingen door wandelaars en spelende kinderen. Wanneer nodig moet u tijdig om attentie vragen met de fietsbel.
  • U mag niet op een deel van het strand fietsen als het te druk is. Te druk met wandelaars, zonnebaders, zwemmers en/of andere toeristen zodat het in redelijkheid niet mogelijk is om op een veilige manier op dat deel van het strand te fietsen. 
  • Als opsporingsambtenaren of toezichthoudende ambtenaren aanwijzingen geven, dan moet u deze meteen opvolgen.

Ontheffing of vergunning

Als u voldoet aan de algemene regels is geen ontheffing of vergunning nodig. Maar in sommige gevallen zijn de algemene regels te beperkend. Bijvoorbeeld voor het fietsen op strand door de Reddingsbrigade (zij fietsen ook voor de boulevards.) Voor die situaties kan een ontheffing worden gegeven. Voor (mountainbike-) wedstrijden kan een evenementenvergunning worden gegeven.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een ontheffingsaanvraag betaalt u € 136,75. Deze kosten betaalt u ook als de aanvraag wordt afgewezen.

Afhandeltermijn, bezwaar en beroep

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen. U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.