Dinsdag 21 september 2021 vergadert de raadscommissie Ruimte. De vergadering start om 20:00 uur. De vergadering is digitaal, vanwege corona. U kunt de vergadering live volgen via onze livestream.

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Het is belangrijk, dat kinderen kunnen sporten of iets aan kunst en cultuur kunnen doen. Als hiervoor thuis te weinig geld is, kan door de inzet van het Jeugdfonds Sport & Cultuur kinderen toch lid worden bij de plaatselijke sportvereniging en cultuurinstelling of een zwemdiploma. De spelregels kunt u lezen op jeugdfondssportencultuur.nl

Aanpak

U kunt zelf geen aanvraag doen. Hier is een intermediair voor nodig. Dit is bijvoorbeeld een leerkracht, buurtsportcoach of een maatschappelijk werker. Bekijk de intermediairs van Noordwijk op jeugdfondssportencultuur.nl

Afhandeling

De intermediair hoort meestal binnen 3 weken of de aanvraag goedgekeurd is en laat u dat weten. U kunt uw kind daarna aanmelden bij de sportclub, dansschool of andere organisatie waar uw kind op les wilt. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie of het lesgeld direct aan de sportclub/lesgever. U ontvangt zelf geen geld!

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op jeugdfondssportencultuur.nl of neem contact op met het Jeugdfonds Sport & Cultuur via +31 (0)174 24 49 40.