Vuur stoken in de openlucht

In de open lucht mag u geen afvalstoffen verbranden. Een afvalstof is een stof waar u zich van wilt ontdoen en geen waarde meer heeft. Wilt u toch afval verbranden? Dan heeft u daarvoor een ontheffing nodig. Er geldt een verbod voor álle vormen van vuur stoken op de volgende locaties:

  • strand
  • duinen
  • bos
  • natuurgebied

Andere vormen van vuur stoken

Natuurlijk is het ook mogelijk om vuur te stoken met andere brandstof dan afvalstoffen. Denk daarbij aan kaarsen, fakkels, wensballonnen, briketten, kolen en dergelijke. Om te bepalen of het om verbranding van afvalstoffen gaat, is het van belang of het verbranden nut heeft. Als u bijvoorbeeld kool gebruikt voor een sfeervuur zoals in een vuurkorf of terrashaard. Of voor een vuur waarop u kookt of bakt (zoals bij een barbecue) zien we de brandstof over het algemeen niet als afvalstof. 

Aanpak 

U vraagt de ontheffing schriftelijk aan. Geef hierbij de volgende informatie:

  • het soort afval dat verbrand wordt;
  • de locatie van het vuur;
  • de datum, starttijd en tijdsduur van het vuur. 

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een ontheffingsaanvraag betaalt u € 136,75. Deze kosten betaalt u ook als de aanvraag wordt afgewezen.

Afhandeltermijn en bezwaar

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de ontheffing krijgt. Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.