Een evenement organiseren

Vanaf 30 juni 2021 zijn evenementen onder bepaalde voorwaarden weer toegestaan. Kijk op de website van de rijksoverheid voor de regels en infomatie. Lees ook het artikel over het Coronabewijs voor evenementen. Wilt u meer weten welke voorwaarden er voor uw evenement gelden? Neem dan contact op met onze evenementencoördinator Petri Biegstraaten via +31 (0)6 53 58 31 26. Of bel met ons Klantcontactcentrum via +31 (0)71 36 60 000. Zij verbinden u dan door.

Evenementen zijn er in vele soorten en maten. Van een buurtbarbecue en een feestelijke opening van een nieuwe winkel tot een kermis of popconcert. Afhankelijk van de activiteiten en de grootte van het evenement zijn er risico’s verbonden aan het organiseren ervan. Evenementen trekken vaak veel publiek of vereisen speciale maatregelen zoals het afsluiten van een straat. Daarom is het belangrijk vooraf te beoordelen wat er nodig is om evenement veilig en goed te laten verlopen.

Een melding doen of een vergunning aanvragen

Weet u niet zeker of u een melding van een evenement moet doen of een vergunning voor een evenement moet aanvragen. Vul dan de checklist in.

Checklist melding doen of vergunning aanvragen

Online een evenementenvergunning aanvragen als natuurlijk persoon (DigiD)

Online een evenementenvergunning aanvragen als organisatie (eHerkenning)

Online klein evenement melden als natuurlijk persoon (DigiD)

Online klein evenement melden als organisatie (eHerkenning)

Heeft u uw aanvraag via DigiD of eHerkenning gedaan? Dan is het mogelijk de status van uw aanvraag te bekijken op Mijn Noordwijk.

Naar Mijn Noordwijk

Evenementencoördinator

Een evenementvergunning wordt verleend op grond van de Algemene plaatselijke verordening Noordwijk 2021. Naast een evenementvergunning kunnen voor een festiviteit ook nog andere vergunningen nodig zijn en de organisator moet ook rekening houden met algemeen geldende regels. Dat kan soms best ingewikkeld zijn! Neem daarom al in een vroeg stadium van de voorbereidingen contact op met onze evenementcoördinator Petri Biegstraaten via +31 (0)6 53 58 31 26. Of bel met ons Klantcontactcentrum via +31 (0)71 36 60 000. Zij verbinden u dan door.

Voorwaarden

Omdat er veel verschillende soorten evenementen bestaan, gelden er verschillende regels rond het aanvragen en afhandelen van een vergunning. Is uw evenement een M-, A-, B- of C-evenement? Evenementen worden onderverdeeld in deze categorieën:

  • M- evenement: bijvoorbeeld een kleine straat- of buurtactiviteit. U kunt zo’n activiteit 5 werkdagen van tevoren melden bij de burgemeester met een meldingsformulier klein evenement. U heeft dan geen vergunning nodig.
  • A- evenementen: zijn ook kleinschalige activiteiten, maar er is een iets grotere kans op het veroorzaken van hinder voor de omgeving, bijvoorbeeld door een groter bezoekersaantal, het tijdstip of het afsluiten van een straat. Gevaar voor de openbare orde of de veiligheid wordt niet verwacht. U heeft hiervoor wel een vergunning nodig.
  • B- en C- evenementen: zijn de grotere evenementen, zoals het Bloemencorso, de Mooiste File, de kermis, het circus en Grentpop. Bij dat soort evenementen is er een zeker risico op nadelige effecten voor de openbare orde en veiligheid. Bij deze evenementen wordt door een risico-scan bepaald of het evenement uiteindelijk als B- of C-evenement wordt behandeld. Ook voor zo’n evenement moet u vooraf een vergunning aanvragen.
Termijn, bezwaar en beroep

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van de volledige aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

LET OP: zeker voor de grotere evenementen moet er veel informatie worden aangeleverd voordat de aanvraag als compleet kan worden beschouwd. De snelheid van de vergunningverlening hangt dan ook sterk af van de snelheid waarmee de aanvrager alle noodzakelijke informatie kan aanleveren.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Kosten

Wat zijn de kosten voor het in behandeling nemen van een aanvraag?

Aanvraag Kosten
A-evenement € 31,25
B-evenement € 312,85
C-evenement € 1876,45