Themajaar 2019 Cultuur Verbindt

Dit jaar staat het thema Cultuur Verbindt centraal in Noordwijk. Het hele jaar door wordt op verschillende momenten aandacht besteed aan cultuur. En dan met name culturele evenementen die lokaal georganiseerd worden door inwoners, verenigingen, stichtingen en bedrijven.

Onderlinge verbinding versterken

De gemeente wil de onderlinge verbinding en de maatschappelijke betrokkenheid versterken. Nuttig omdat in 2019 de gemeente gefuseerd is en 4 kernen telt die voorheen niet zoveel met elkaar te maken hadden. Zaak is om met elkaar vorm te geven aan de nieuwe gemeente. De gemeente heeft hiervoor € 150.00,00 subsidie beschikbaar gesteld. Het subsidieplafond is inmiddels bereikt. Een overzicht van alle culturele evenementen is te raadplegen op de website van Noordwijk Marketing. Houd ook de website van CultuurPunt Noordwijk in de gaten.

Meer informatie

Heeft u vragen over het themajaar? Dan kunt u contact opnemen met Natascha van der Wal, projectleider themajaar Cultuur Verbindt, T (071) 36 60 000 of via gemeente@noordwijk.nl.
logo cultuur verbindt