Subsidie Noordwijk viert 75 jaar vrijheid

In 2020 viert heel Nederland, dat Nederland 75 jaar geleden is bevrijd. Vrijheid lijkt in onze huidige samenleving vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Gemeente Noordwijk wil graag, dat zoveel mogelijk inwoners de viering van 75 jaar vrijheid actief beleven.

Naar aanleiding van onder meer de uitkomst van het Digipanelonderzoek, de nationale vrijheid en de wens om met de inwoners, verenigingen en maatschappelijke organisaties 75 jaar vrijheid te vieren, wil gemeente Noordwijk voor 2020 het thema '75 jaar vrijheid' kiezen.

Gemeente Noordwijk wil in de periode van 1 maart 2020 tot 1 september 2020 met verenigingen en maatschappelijke organisaties een eigen invulling geven aan ‘75 jaar vrijheid’, bovenop het landelijke programma van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Het college van burgemeester en wethouders zal de Raad voorstellen om budget beschikbaar te stellen voor bijzondere activiteiten in Noordwijk die bijdragen aan de doelstellingen van ‘75 jaar vrijheid’.

Nu al nodigt het gemeentebestuur de Noordwijkse verenigingen en maatschappelijke organisaties uit om met een initiatief te komen dat in lijn is met de doelstellingen en dat bijdraagt aan een mooie eigen beleving van het thema, ondanks dat er nog geen definitief raadsbesluit is. Dit is nodig om de beoordeling van een aanvraag en natuurlijk de vervolgstappen goed in de steigers te hebben staan voor volgend jaar.

De subsidie kan worden aangevraagd door verenigingen en maatschappelijke organisaties uit de gemeente Noordwijk voor activiteiten die plaatsvinden in de gemeente Noordwijk.

Alle aanvragen moeten aan minimaal 1 doelstelling, 1 prestatie en 1 toetsingscriteria voldoen.

Vervolgens worden de aanvragen onderling afgewogen op grond van de mate waarin de activiteit bijdraagt aan de spreiding in prestatie, tijd en locatie tot het maximaal beschikbare budget is bereikt.

Heeft u een idee maar nog behoefte aan advies of hulp nodig bij het indienen of wilt u uw plan eerst voorleggen voordat u deze indient? Neem dan contact op met mevrouw Natascha van der Wal, beleidsmedewerker Kunst & Cultuur. U kunt mailen naar gemeente@noordwijk.nl of bellen via +31 (0)71 36 60 000. Het Klantcontactcentrum zal u dan doorverbinden.

Aanvragen kunt u t/m 27 oktober 2019 indienen.

In de eerste week van november 2019 vindt de beoordeling van alle aanvragen plaats. Het streven is om halverwege de maand november 2019 uitsluitsel te geven over de aanvragen.

Lees voordat u een aanvraag indient de volledige subsidieregeling goed door. Bij het kopje Bijzonderheden vindt u de subsidieregeling. Hier vindt u ook de formats voor het aanvragen van de subsidie. Wij stellen het op prijs als u de richtlijnen uit deze formats zoveel mogelijk volgt.

U kunt de subsidieverzoeken vervolgens sturen naar het e-mailadres gemeente@noordwijk.nl

Aanvragen kunt u t/m 27 oktober 2019 indienen.

Gemeente Noordwijk

Adresgegevens

Toon op de kaart Voorstraat 42 
2201 HW Noordwijk

+31 (0)71 36 60 000

gemeente@noordwijk.nl