Beleid op gebied van cultuur

Noordwijk kent een veelzijdig cultureel leven en een rijke cultuurhistorie. De gemeente heeft beleid gemaakt om ervoor te zorgen dat iedereen kan genieten van ons culturele leven en erfgoed.

Beleid tot 2021

De uitvoeringsprogramma's en ons beleid is beschreven in het document 'Sterren voor Cultuur: Bouwstenen cultuurbeleid 2018-2021'.

Samen werken aan een nieuw cultuurbeleid 2022-2025

Het is tijd voor een nieuw cultuurbeleid. De gemeente stelt deze op met partijen die een rol hebben in de uitvoering van het huidige cultuurbeleid. Tijdens een bijeenkomst in juli is het huidige cultuurbeleid “Sterren voor cultuur” geëvalueerd. Verder zijn er eind augustus tafelgesprekken geweest met de vertegenwoordigers van de cultuurorganisatie uit de vier kernen. Op maandag 13 september organiseren we de ‘Werkplaats Cultuur’, de laatste bijeenkomst in deze reeks van gesprekken met betrokken organisaties en inwoners. Het doel is om samen met organisaties en bewoners verder invulling te geven aan de nieuwe cultuurnota 2022-2025.

Nieuwe cultuurnota

Zo bouwen we samen aan een nieuw eigentijds cultuurbeleid dat past bij onze 4 kernen. Dit verwerken we in de nieuwe cultuurnota. De raad stelt de cultuurnota vervolgens vast in de raadsvergadering van december 2021.