Het leefstijlakkoord

Sinds een aantal jaren sluit Noordwijk jaarlijks een sportakkoord af. Hierin staat het stimuleren van sport & bewegen centraal. In 2022 is daar het preventieakkoord gezondheid bij gekomen. Hierin staat voeding en middelengebruik centraal.

Gezond Noordwijk

Met ingang van 2023 worden deze akkoorden samengevoegd tot één leefstijlakkoord. Het doel van het leefstijlakkoord is de inwoner van de gemeente Noordwijk zich gezonder te laten voelen. Door kennis over de gezonde keuze te bevorderen en hierdoor de leefstijl te verbeteren. Met het leefstijlakkoord proberen we aan dit onderwerp een boost te geven. Het akkoord richt zich op de leefstijl van alle inwoners (jong en oud) van de gemeente Noordwijk.

In 2023 staan de volgende thema’s centraal:

 • Stimuleren van sporten en bewegen;
 • stimuleren van gezonde voeding;
 • terugdringen middelengebruik;
 • aandacht voor mentale gezondheid.

Kick-off bijeenkomst

Op dinsdagavond 1 november 2022 staat de kick-off bijeenkomst van het leefstijlakkoord gepland. Alle verenigingen, maatschappelijke- en welzijnsorganisaties, het onderwijs, zorgaanbieders en ondernemers zijn welkom op de 1e bijeenkomst van het Leefstijlakkoord. Er wordt kennis gemaakt met de bestaande projecten en verschillende thema´s. Ontmoet nieuwe partners en kom tot ideeën voor nieuwe projecten. 

Waar moeten projecten minimaal aan voldoen?

Voorwaarden

 • Projecten vinden plaats in de gemeente Noordwijk;
 • Projecten kunnen worden ingediend t/m 4 december 2022.
 • Projecten die worden ingediend ná deze datum, worden niet in behandeling genomen;
 • Projecten leveren een bijdrage aan minimaal 1 van de 4 thema’s uit het akkoord (stimuleren gezonde voeding, stimuleren sporten/bewegen, terugdringen middelengebruik en/of aandacht voor mentale gezondheid);
 • Er is samenwerking tussen minimaal 2 verschillende partners/organisaties;
 • Denk na over de communicatie van het project;
 • De richtlijn per project is € 3.000,-;
 • Aanvragers zijn verplicht een begroting met kostenindicatie aan te leveren. 

Project indienen

Heb je een concreet idee voor een project? Meld je project hieronder aan:

Meld aan

Contact

Contact over Leefstijlakkoord, neem contact op via de e-mail.

Meer informatie

 • De selectie van de projecten wordt gedaan door de Stuurgroep Leefstijlakkoord, bestaande uit: Sportbedrijf Noordwijk, Sportraad, JOGG-regisseur, Netwerkregisseur Jeugd, Welzijnskwartier, Brijder en de gemeente. 
 • Indien niet aan alle eerder genoemde voorwaarden wordt voldaan, kan de Stuurgroep besluiten een aanvraag voor een project niet in behandeling te nemen.
 • Een organisatie die onderdeel uitmaakt van de Stuurgroep beoordeelt niet zijn/haar eigen project.
 • Bij de selectie van projecten wordt gekeken naar:
  - Inhoudelijke kwaliteit van een project;
  - Onderbouwing van de kosten;
  - Gelijkmatige verdeling van financiële middelen over de 4 thema’s;
  - Gelijkmatige verdeling van financiële middelen over verschillende organisaties;
  - Gelijkmatige verdeling van financiële middelen over verschillende doelgroepen.
 • Het gaat hier om een aanvraag voor 2023. Denk na over de toekomstbestendigheid van het project.

Meer lezen