Parkeerplannen Noordwijk aan Zee

De gemeente wil de kwaliteit van het kustgebied verbeteren. Dit doet de gemeente door ook de minder mooie plekken te ontwikkelen. Dat is nodig om ook in de toekomst aantrekkelijk te zijn voor inwoners, bezoekers en ondernemers. Dit kan niet zonder goede parkeervoorzieningen. De gemeente heeft daarom voor Noordwijk aan Zee een aantal parkeerplannen gemaakt. Hierdoor zijn er de komende jaren voldoende parkeerplekken en fietsparkeerplekken beschikbaar. Voldoende om ook de parkeerplaatsen te vervangen die (tijdelijk) komen te vervallen door bouwplannen. Of om de pieken op zomerse dagen in de weekenden op te kunnen vangen.

Samen plannen voorbereiden

Het jaar 2020 gebruikt de gemeente om de plannen verder uit te werken en voor te bereiden. Dat doet de gemeente in overleg met de belanghebbenden. 

De plannen voor tijdelijke parkeervoorzieningen

 T1

Tijdelijke extra parkeerplaatsen op de Koningin Wilhelmina Boulevard

Aantal parkeerplaatsen: 75.

 T2

Demontabele parkeergarage op huidige parkeerterrein Palaceplein

Aantal extra parkeerplaatsen: 110.

De plannen voor blijvende parkeervoorzieningen

 P3

Overdekte parkeergarage Huis ter Duinstraat ter hoogte van de kop van de Hoofdstraat/café De Punt

Aantal parkeerplaatsen: 100. (In- en uitrit van de garage op de Parallelweg).

 P4

Een overdekte 1-laagse parkeergarage in het duin vóór Huis ter Duin

Aantal parkeerplaatsen: 472. De gemeente is hierover in overleg met het Hoogheemraadschap van Rijnland en andere betrokkenen. 

 P5

Een parkeerdek op het Wantveld (naast de Muze)

Aantal parkeerplaatsen: 900 (nu ruim 600). Het huidige parkeerterrein wordt half verdiept aangelegd en voorzien van een parkeerdek.

Vervangende parkeervoorziening

Hierdoor ontstaat er een vervangende parkeervoorziening voor parkeerplaatsen die elders vervallen door nieuwbouw. (Voorbeelden: Maarten Kruytstraat, Jan Kroonsplein, Hotels van Oranje).

Tijdelijk vervoer

De gemeente regelt tijdelijk vervoer van het Wantveld naar de kern van Noordwijk totdat alle bouwplannen gerealiseerd zijn. 

Opvang drukke dagen

Daarna wordt het Wantveld gebruikt voor parkeren op drukke dagen. 

Kort parkeren bussen 

Voor bussen komt er een strook om kort te parkeren. Om passagiers uit te laten stappen en op afroep weer op te halen.

 Fiets

Overdekte fietsparkeerkelders voor fietsen, e-bikes, scooters en bakfietsen

500 fietsparkeerplekken op de Koningin Wilhelmina Boulevard (ter hoogte van afrit 10) en 500 fietsparkeerplekken op de Koningin Wilhelmina Boulevard (ter hoogte van afrit 19).

 P7

Wens voor een parkeervoorziening op het “Bootcampterrein” aan de Duinweg/Nieuwe Zeeweg

Op het kaartje staan de geplande (tijdelijke) parkeerplaatsen en fietsparkeerplaatsen vermeld. 

 Overzichtskaart

Eerdere parkeervarianten niet haalbaar

De gemeente heeft in 2018 een haalbaarheidsanalyse laten uitvoeren voor 5 parkeervarianten. Deze varianten bleken alle 5 om diverse redenen niet mogelijk. De onderzoeken die hiervoor zijn gedaan, gebruikt de gemeente voor de huidige plannen.