Waarmerken kopie

Wilt u een kopie van een belangrijk document laten waarmerken? U kunt de gemeente vragen een kopie van een document te waarmerken. Een gewaarmerkte kopie is een kopie van een document met een originele waarmerkstempel (inktstempel) en een handtekening.

Het waarmerken van diploma's is niet meer mogelijk aangezien de gemeente niet kan vaststellen of het document echt is. Wilt u een diploma laten waarmerken dan kunt u een legalisatiestempel aanvragen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Gratis.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum via +31 (0)71 36 60 000.

Zo laat u een belangrijk document waarmerken door de gemeente:

Of u machtigt iemand schriftelijk per brief. De gemachtigde moet meerderjarig zijn en kan tijdens de openingstijden van de publiekbalies langskomen. De gemachtigde neemt het volgende mee:

  • brief machtiging
  • geldig legitimatiebewijs
  • het document dat moet worden gewaarmerkt

Gemeente Noordwijk

Adresgegevens

Toon op de kaart Voorstraat 42 
2201 HW Noordwijk

+31 (0)71 36 60 000

gemeente@noordwijk.nl