Uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) aanvragen

Op dit moment kunt u alleen op afspraak langskomen bij de gemeente door het coronavirus. 

In de BRP staan gegevens van inwoners van Nederland. U kunt een kopie van uw eigen gegevens opvragen. Dit heet een uittreksel. Hierop staan onder andere uw naam, geboortedatum, geboorteplaats en huidige adres. U vraagt het uittreksel aan bij de gemeente waarin u woont.

Online een uittreksel uit de BRP aanvragen als natuurlijk persoon (DigiD)

Online een uittreksel uit de BRP aanvragen als advocaat (eHerkenning)

Of maak online een afspraak (gratis)

Waarvoor heeft u een uittreksel nodig?

Organisaties

Organisaties kunnen om een uittreksel uit de BRP vragen. U kunt bijvoorbeeld aan een woningstichting laten zien dat u ingeschreven staat bij de gemeente. Het is belangrijk van te voren te informeren bij de organisatie welke gegevens er op het uittreksel moeten staan. Zo kunnen wij het juiste uittreksel aan u meegeven. Heeft u een uittreksel nodig voor een buitenlandse organisatie? Dan kunt u een meertalig uittreksel krijgen.

Reizen met minderjarige

Reist u met een kind onder de 18 jaar naar het buitenland? Vraag dan een uittreksel aan voor het reizen met minderjarigen. Hierop staan de gegevens van het kind en wie er gezag heeft. Dat kan handig zijn bij controle aan de grens.

Burgerlijke stand

Een uittreksel uit de burgerlijke stand is een ander uittreksel dan een uittreksel uit de BRP. In een uittreksel uit de burgerlijke stand staan persoonsgegevens uit een akte (bijvoorbeeld geboorteakte). U vraagt deze op bij de gemeente waar de geboorte, het overlijden of huwelijk plaatsvond. Wilt u een uittreksel van de burgerlijke stand aanvragen? Kijk dan op onze pagina Afschrift van de burgerlijke stand aanvragen.

Aanpak

U kunt op de volgende manieren een uittreksel uit de BRP aanvragen: 

 • U kunt online een uittreksel uit de BRP aanvragen (DigiD). U betaalt met iDEAL.
 • U komt persoonlijk langs tijdens de openingstijden van de publieksbalies. Door het coronavirus kunt u alleen op afspraak langskomen. Maak online een afspraak (gratis). Of bel voor een afspraak met ons Klantcontactcentrum via +31 (0)71 36 60 000. U neemt mee:
  • uw geldige legitimatiebewijs;
  • pinpas (geen creditcard) of contant geld.
 • U machtigt iemand per brief. De gemachtigde kan langskomen tijdens de openingstijden van de publieksbalies. Door het coronavirus kan de gemachtigde alleen op afspraak langskomen. Maak online een afspraak (gratis). Of bel voor een afspraak met ons Klantcontactcentrum via +31 (0)71 36 60 000. De gemachtigde moet meerderjarig zijn en neemt mee:
  • brief machtiging;
  • geldig legitimatiebewijs;
  • kopie geldig legitimatiebewijs volmachtgever;
  • pinpas (geen creditcard) of contant geld.
 • Schriftelijk per brief of e-mail naar gemeente@noordwijk.nl met een kopie van uw geldige legitimatiebewijs. U betaalt via een toegestuurde factuur.

Advocaat

Bent u advocaat? En heeft u een uittreksel uit de BRP nodig van een inwoner van de gemeente Noordwijk voor gerechtelijke werkzaamheden? Dan kunt u online een uittreksel uit de BRP aanvragen als advocaat (eHerkenning). U betaalt met iDEAL.

Kosten

De kosten bedragen € 5,10.

Afhandeltermijn

Online aanvraag

Binnen 2 werkdagen via de post. 

Aanvraag bij de publieksbalies

Direct klaar. 

Schriftelijke aanvraag

Binnen 2 werkdagen via de post.