Uittreksels aanvragen

Afschrift van de burgerlijke stand, bewijs van in leven zijn, attestatie de vita, bewijs van Nederlanderschap en uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) aanvragen.