Uittreksel of afschrift van de burgerlijke stand aanvragen

Een uittreksel of afschrift van de burgerlijke stand is een schriftelijk bewijs van bijvoorbeeld een geboorte of huwelijk. U vraagt dit aan bij de gemeente waar de gebeurtenis plaatsvond.

Gemeenten leggen belangrijke gebeurtenissen in een mensenleven vast in de burgerlijke stand. Bijvoorbeeld een geboorte, huwelijk of overlijden. U kunt hier een uittreksel of afschrift van aanvragen. Dat is een schriftelijk bewijs van deze gegevens.

U kunt een uittreksel of afschrift aanvragen van een: 

 • geboorteakte
 • overlijdensakte
 • huwelijksakte
 • echtscheidingsakte
 • akte van partnerschapsregistratie
 • akte van beëindiging partnerschap

Heeft u een uittreksel nodig voor gebruik in het buitenland of voor een internationale instantie, dan kunt u een internationaal uittreksel aanvragen. Dit internationale uittreksel is opgesteld in meerdere talen.

 • € 13,80

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum via +31 (0)71 36 60 000.

Digitale aanvraag

 • Binnen 2 werkdagen per post.

Aanvraag bij de publieksbalies

 • Direct klaar.

Schriftelijke aanvraag

 • Binnen 2 werkdagen per post. Woont u in het buitenland? Houd er rekening mee dat de postbezorging langer kan duren.

Vraag een uittreksel of afschrift van de burgerlijke stand aan bij de gemeente waar de gebeurtenis plaatsvond. Zo doet u een aanvraag bij de gemeente Noordwijk:

 • Digitaal met uw DigiD. U betaalt met iDEAL.
 • U komt persoonlijk langs tijdens de openingstijden van de publieksbalies of maak direct online een afspraak.
 • U neemt uw geldige legitimatiebewijs mee en betaalt met pin (geen creditcard) of contant.
 • U machtigt iemand schriftelijk per brief. De gemachtigde moet meerderjarig zijn en kan tijdens de openingstijden van de publiekbalies langskomen. De gemachtigde betaalt met pin (geen creditcard) of contant. De gemachtigde neemt het volgende mee:
  • brief machtiging
  • geldig legitimatiebewijs
  • kopie geldig legitimatiebewijs volmachtgever
 • Schriftelijk per brief of e-mail naar gemeente@noordwijk.nl met een kopie van uw geldige legitimatiebewijs. U betaalt via een toegestuurde factuur.