Opvragen en geheimhouden persoonsgegevens

Op dit moment kunt u alleen op afspraak langskomen bij de gemeente door het coronavirus.

In de Basisregistratie Personen (BRP) staan persoonsgegevens van alle inwoners van Nederland. Dit zijn gegevens zoals uw naam, adres, burgerlijke staat en nationaliteit. Uw eigen gegevens kunt u bekijken via MijnOverheid of opvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

Online persoonsgegevens bekijken via mijn.overheid.nl (DigiD)

Geheimhouding eigen persoonsgegevens

Wilt u niet dat anderen uw persoonsgegevens krijgen? Vraag dan de gemeente om uw gegevens niet door te geven (geheimhouding). U kunt geheimhouding aanvragen voor uzelf en voor uw kinderen tot en met 16 jaar. Kijk op rijksoverheid.nl voor meer informatie over geheimhouding.

Online geheimhouding persoonsgegevens aanvragen (DigiD)

Of kom persoonlijk naar de gemeente tijdens de openingstijden van de publieksbalies. Door het coronavirus kunt u alleen op afspraak langskomen. Maak online een afspraak (gratis). Of bel voor een afspraak met ons Klantcontactcentrum via +31 (0)71 36 60 000. Neem uw geldige legitimatiebewijs mee.

Organisaties die uw persoonsgegevens kunnen krijgen

Verschillende organisaties gebruiken de gegevens uit de BRP. Bijvoorbeeld de Belastingdienst en pensioenfondsen. U kunt op rijksoverheid.nl zien welke organisaties gegevens uit de BRP krijgen en waarvoor. Wilt u precies weten welke organisaties uw gegevens ontvangen hebben en wanneer? Vraag dit dan aan bij de gemeente.

Persoongegevens van iemand anders opvragen

U kunt ook persoonsgegevens van iemand anders opvragen. Hiervoor doet u een verzoek bij de gemeente. De persoon om wie het gaat moet toestemming geven. 

Voorwaarden

De voorwaarden voor het opvragen van persoonsgegevens van iemand anders zijn:

  • U gebruikt de gegevens die u opvraagt niet voor commerciële doelen.
  • U legt uit waarom u de gegevens nodig heeft.
  • U krijgt alleen standaardgegevens uit de BRP, zoals:
    • naam
    • adres
    • woonplaats

Aanpak

Een verzoek om informatie uit de BRP kunt u schriftelijk per brief of e-mail via gemeente@noordwijk.nl indienen. Stuur een kopie van uw geldige legitimatiebewijs mee.

Kosten

Uw eigen gegevens uit de BRP bekijken of het aanvragen van geheimhouding van uw persoonsgegevens is gratis.

Afhandeltermijn, bezwaar en beroep

De gemeente verwerkt uw aanvraag binnen 4 weken. U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.