Bewijs van Nederlandse nationaliteit aanvragen

Soms moet u bewijzen dat u de Nederlandse nationaliteit heeft. Daarvoor vraagt u een bewijs van Nederlanderschap aan.

Online een bewijs van Nederlandschap aanvragen (DigiD)

Of maak online een afspraak.

U moet soms bewijzen dat u de Nederlandse nationaliteit heeft als u bijvoorbeeld naar het buitenland verhuist. Of wanneer u gaat trouwen. Of als u solliciteert naar een baan als ambtenaar. U heeft dan een bewijs van Nederlanderschap nodig.

U vraagt het bewijs van Nederlanderschap aan bij de gemeente. U krijgt dan een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP). 

De voorwaarden voor het aanvragen van een bewijs van de Nederlandse nationaliteit zijn:

 • U heeft de Nederlandse nationaliteit.
 • U staat ingeschreven bij de gemeente waar u het bewijs aanvraagt. 
 • U vraagt het uittreksel zelf aan of u machtigt iemand om dit te doen.

€ 5,-

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum via +31 (0)71 36 60 000.

Digitale aanvraag

Binnen 2 werkdagen per post.

Aanvraag bij de publieksbalies

Direct klaar.

Schriftelijke aanvraag

Binnen 2 werkdagen per post.

Vraag een bewijs van Nederlandschap aan bij de gemeente waar u bent ingeschreven. U kunt op de volgende manieren een bewijs van Nederlandschap aanvragen:

 • U kunt online een bewijs van Nederlandschap aanvragen (DigiD). U betaalt met iDEAL.
 • U komt persoonlijk naar de gemeente tijdens de openingstijden van de publieksbalies of maak online een afspraak. Neem uw geldige legitimatiebewijs mee en betaal met pin (geen creditcard) of contant.
 • U machtigt iemand schriftelijk per brief. De gemachtigde moet meerderjarig zijn en kan tijdens de openingstijden van de publiekbalies langskomen. De gemachtigde betaalt met pin (geen creditcard) of contant. De gemachtigde neemt het volgende mee:
  • brief machtiging
  • geldig legitimatiebewijs
  • kopie geldig legitimatiebewijs volmachtgever
 • Schriftelijk per brief of e-mail via gemeente@noordwijk.nl met een kopie van uw geldige legitimatiebewijs. U betaalt via een toegestuurde factuur.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.