Bewijs van Nederlandse nationaliteit aanvragen

Op dit moment kunt u alleen op afspraak langskomen bij de gemeente door het coronavirus.

Soms moet u bewijzen dat u de Nederlandse nationaliteit heeft als u bijvoorbeeld naar het buitenland verhuist. Of wanneer u gaat trouwen. Of als u solliciteert naar een baan als ambtenaar. Daarvoor vraagt u een bewijs van Nederlanderschap aan bij de gemeente. U krijgt dan een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP).

Online een bewijs van Nederlanderschap aanvragen (DigiD) 

Of maak online een afspraak (gratis).

Voorwaarden

De voorwaarden voor het aanvragen van een bewijs van Nederlanderschap zijn:

 • U heeft de Nederlandse nationaliteit.
 • U staat ingeschreven bij de gemeente waar u het bewijs aanvraagt.
 • U vraagt het uittreksel zelf aan of u machtigt iemand om dit te doen.

Aanpak

Vraag een bewijs van Nederlanderschap aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven. U kunt op de volgende manieren een bewijs van Nederlanderschap aanvragen:

 • U kunt online een bewijs van Nederlanderschap aanvragen (DigiD). U betaalt met iDEAL.
 • U komt persoonlijk naar de gemeente tijdens de openingstijden van de publieksbalies. Door het coronavirus kunt u alleen op afspraak langskomen. Maak online een afspraak (gratis). Of bel voor een afspraak met ons Klantcontactcentrum via +31 (0)71 36 60 000. Neem uw geldige legitimatiebewijs mee en betaal met pin (geen creditcard) of contant.
 • U machtigt iemand schriftelijk per brief. De gemachtigde moet meerderjarig zijn en kan tijdens de openingstijden van de publiekbalies langskomen. De gemachtigde betaalt met pin (geen creditcard) of contant. De gemachtigde neemt het volgende mee:
  • brief machtiging;
  • geldig legitimatiebewijs;
  • kopie geldig legitimatiebewijs volmachtgever.
 • Schriftelijk per brief of e-mail via gemeente@noordwijk.nl met een kopie van uw geldige legitimatiebewijs. U betaalt via een toegestuurde factuur.

Kosten

De kosten bedragen € 5,10.

Afhandeltermijn

Online aanvraag

Binnen 2 werkdagen via de post.

Aanvraag bij de publieksbalies

Direct klaar.

Schriftelijke aanvraag

Binnen 2 werkdagen via de post.