Bewijs van Nederlandse nationaliteit aanvragen

Soms moet u bewijzen dat u de Nederlandse nationaliteit heeft. Daarvoor vraagt u een bewijs van Nederlanderschap aan.

U moet soms bewijzen dat u de Nederlandse nationaliteit heeft als u bijvoorbeeld naar het buitenland verhuist. Of wanneer u gaat trouwen. Of als u solliciteert naar een baan als ambtenaar. U heeft dan een bewijs van Nederlanderschap nodig.

U vraagt het bewijs van Nederlanderschap aan bij de gemeente. U krijgt dan een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP).

De voorwaarden voor het aanvragen van een bewijs van de Nederlandse nationaliteit zijn:

 • U heeft de Nederlandse nationaliteit.
 • U staat ingeschreven bij de gemeente waar u het bewijs aanvraagt. 
 • U vraagt het uittreksel zelf aan of u machtigt iemand om dit te doen.

€ 5,- (tarief 2020)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum via +31 (0)71 36 60 000.

Digitale aanvraag

 • Binnen 2 werkdagen per post.

Aanvraag bij de publieksbalies

 • Direct klaar.

Schriftelijke aanvraag

 • Binnen 2 werkdagen per post.

Zo vraagt u een bewijs van Nederlandse nationaliteit aan:

 • Vraag een bewijs van Nederlandse nationaliteit aan bij de gemeente waar u bent ingeschreven.
 • Digitaal met uw DigiD. U betaalt met iDEAL.
 • U komt persoonlijk naar de gemeente tijdens de openingstijden van de publieksbalies of maak direct online een afspraak.
 • U neemt uw geldige legitimatiebewijs mee en betaalt met pin (geen creditcard) of contant.
 • U machtigt iemand schriftelijk per brief. De gemachtigde moet meerderjarig zijn en kan tijdens de openingstijden van de publiekbalies langskomen. De gemachtigde betaalt met pin (geen creditcard) of contant. De gemachtigde neemt het volgende mee:
  • brief machtiging
  • geldig legitimatiebewijs
  • kopie geldig legitimatiebewijs volmachtgever
 • Schriftelijk per brief of e-mail via gemeente@noordwijk.nl met een kopie van uw geldige legitimatiebewijs. U betaalt via een toegestuurde factuur.