Fraude met (kopie) reisdocument melden

Op dit moment kunt u alleen op afspraak langskomen bij de gemeente door het coronavirus.

U kunt slachtoffer worden van identiteitsfraude door oneigenlijk gebruik van uw paspoort of Nederlandse identiteitskaart, een kopie daarvan of van het documentnummer. Bent u slachtoffer of heeft u een gegronde reden om te vrezen, dat u slachtoffer wordt van fraude? Dan kunt u het documentnummer laten signaleren in het Basisregister reisdocumenten. Hierdoor wordt verder misbruik van uw reisdocument zoveel als mogelijk voorkomen.

Maak online een afspraak (gratis)

Aanpak

Zo kunt u (vermoedelijke) identiteitsfraude melden:

  • U komt persoonlijk naar de gemeente tijdens de openingstijden van de publieksbalies om een verklaring in te vullen. Door het coronavirus kunt u alleen op afspraak langskomen. Maak online een afspraak (gratis). Of bel voor een afspraak met ons Klantcontactcentrum via +31 (0)71 36 60 000.
  • U neemt het originele reisdocument mee, als u deze nog in uw bezit heeft. Dit document moet u inleveren. Heeft u het originele reisdocument niet meer in uw bezit? Dan vult u bij de gemeente ook een verklaring van vermissing in.

Het document waar (vermoedelijk) fraude mee is gepleegd, wordt opgenomen in het Basisregister reisdocumenten. U kunt na de melding een nieuw reisdocument aanvragen.

Kosten

Het melden van (vermoedelijke) identiteitsfraude is gratis. U betaalt wel voor de aanvraag van een eventueel nieuw reisdocument.