Verkeersonveilige situatie melden

Klachten of verzoeken over het verkeer kunt u indienen bij de gemeente.

U kunt onveilige verkeerssituaties melden bij de gemeente. Voorbeelden zijn:

 • plateaus
 • parkeerverboden
 • dertigkilometerzones
 • maximumsnelheden

Vindt u dat de gemeente verkeersaanpassingen in uw straat moet doen? Dan kunt u dit het beste samen met uw buren vragen aan de gemeente.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum via +31 (0)71 36 60 000.

Voor wegen die in beheer zijn van het rijk, kunt u een verzoek of klacht indienen bij Rijkswaterstaat. Voor provinciale wegen kunt u terecht bij de provincie.

Zo dient u een verzoek in over onveilige verkeerssituaties:

 • U neemt schriftelijk contact op met de gemeente.
 • U geeft door:
  • uw naam en adres
  • reden van uw melding
  • precieze locatie
  • eventuele foto's of tekeningen

Gemeente Noordwijk

Adresgegevens

Toon op de kaart Voorstraat 42 
2201 HW Noordwijk

+31 (0)71 36 60 000

gemeente@noordwijk.nl