Parkeervergunning aanvragen als bewoner of bedrijf

De parkeerdruk in sommige delen van de gemeente Noordwijk is hoog. Om die druk enigszins te kunnen reguleren is betaald parkeren ingevoerd (een vorm van gemeentelijke belasting). Inwoners en bedrijven kunnen in bepaalde gevallen een parkeervergunning aanvragen.

Online een parkeervergunning aanvragen via P1.nl

Woonplaats Noordwijk

In grote delen van Noordwijk aan Zee en in de kern van Noordwijk Binnen mag op bepaalde tijden alleen tegen betaling of met een parkeervergunning worden geparkeerd. Verder zijn er in Noordwijk op diverse plaatsen blauwe zones ingesteld. Bij een blauwe zone mag slechts gedurende een korte tijd worden geparkeerd. Het tijdstip van aanvang van het parkeren moet met een parkeerschijf zijn aangegeven.

Woonplaats Noordwijkerhout

In Noordwijkerhout zijn in de Zeestraat tussen de Victoriberg en huisnummer 89, in de Havenstraat en aan de Pilarenlaan (parkeerterrein Vomar) parkeerschijfzones ingesteld waarbij is bepaald dat aanwonenden onder bepaalde voorwaarden een ontheffing kunnen aanvragen. Voor een ontheffing van de parkeerduurbeperking bij blauwe zones komen alleen direct aanwonenden in aanmerking.

Woonplaats Noordwijk

Voor meer informatie over parkeervergunningen in de woonplaats Noordwijk kunt u kijken op P1.nl of contact opnemen via het telefoonnummer +31 (0)88 12 61 412.

Woonplaats Noordwijkerhout

Voor meer informatie over de parkeerduurbeperking bij een blauwe zone in de woonplaats Noordwijkerhout kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum via het telefoonnummer +31(0)71 36 60 000.

Woonplaats Noordwijk

U kunt online een parkeervergunning aanvragen via p1.nl

Woonplaats Noordwijkerhout

U kunt via een mail naar gemeente@noordwijk.nl een ontheffing van de parkeerduurbeperking bij een blauwe zone aanvragen.

Parkeerservice Noordwijk (P1)

Voor vragen of nadere inichtingen kunt u terecht bij Parkeerservice Noordwijk. De openingstijden zijn op maandag t/m zondag van 13:00 - 17:00 uur. 

Adresgegevens

Toon op de kaart Prins Bernhardstraat 72 
2202 LR Noordwijk

+31 (0)88 12 61 412

parkeerservicenoordwijk@p1.nl

p1.nl

Gemeente Noordwijk

Adresgegevens

Toon op de kaart Voorstraat 42 
2201 HW Noordwijk

+31 (0)71 36 60 000

gemeente@noordwijk.nl

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.