Parkeerbon

Er zijn 2 soorten parkeerbonnen: een naheffingsaanslag en een strafbeschikking. 

Naheffingsaanslag

Als u zonder te betalen parkeert op een plaats waar betaald moet worden, kunt u een parkeerboete krijgen die officieel een naheffingsaanslag parkeerbelasting wordt genoemd. De hoogte van de naheffingsaanslag bestaat uit de alsnog te betalen parkeerbelasting plus een boetebedrag. Omdat het hier om gemeentelijke belasting gaat, wordt het te betalen bedrag geïnd door het parkeerservicebureau van de gemeente Noordwijk.

Strafbeschikking

Als u fout parkeert op een openbare plaats waar parkeren niet is toegestaan op grond van de Wegenverkeerswet, kunt u een strafbeschikking krijgen door de politie of door een Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA). De uiteindelijke boete wordt opgelegd door het Openbaar Ministerie en geïnd door het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). De te betalen boete komt ten goede aan de rijkskas.

Naheffingsaanslag

Voor meer informatie over de naheffingsaanslag kunt u contact opnemen met Parkeerservice Noordwijk via +31 (0)88 12 61 412.

Strafbeschikking

Voor meer informatie over de strafbeschikking kunt u contact opnemen met het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) via +31 (0)58 23 42 130.

Naheffingsaanslag

Betalen

Betalen aan Parkeerservice Noordwijk kan op de volgende manieren:

  • Digitaal via het digitale parkeerloket
  • Overmaken per bank
  • Per pin bij de balie van Parkeerservice Noordwijk

Niet betaald

Als u niet binnen 7 dagen hebt betaald, ontvangt u na ongeveer 2 weken een acceptgiro van het incassobureau GGN invoned.

Niets eens 

Als u het niet eens bent met de naheffingsaanslag, kunt u een bezwaarschrift indienen op de volgende manieren:

P1 On Street B.V.
t.a.v. de Heffingsambtenaar van Gemeente Noordwijk
p/a Postbus 97812
2509 GE Den Haag

Strafbeschikking

Als u een strafbeschikking heeft gekregen, ontvangt u vanzelf een brief thuis van het CJIB. In die brief staat hoe u kunt betalen en hoe u eventueel bezwaar kunt aantekenen tegen de strafbeschikking.

Parkeerservice Noordwijk (P1)

Voor vragen of nadere inichtingen kunt u terecht bij Parkeerservice Noordwijk. De openingstijden zijn op maandag t/m zondag van 13:00 - 17:00 uur. 

Adresgegevens

Toon op de kaart Prins Bernhardstraat 72 
2202 LR Noordwijk

+31 (0)88 12 61 412

parkeerservicenoordwijk@p1.nl

p1.nl

Centraal Justititeel Incassobureau (CJIB)

Adresgegevens

Toon op de kaart Postbus 1794 
8901 CB Leeuwarden

+31 (0)58 23 42 130

cjib.nl

GGN invoned

Adresgegevens

Toon op de kaart Burgemeester Matsersingel 200 
6843 NZ Arnhem

+31 (0)88 33 15 000

invoned.nl

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.