Caravan parkeren op openbare weg

Het is verboden een caravan voor een langere periode langs de weg te parkeren. Wilt u toch parkeren? Vraag dan schriftelijk een ontheffing aan bij de gemeente.

In de bebouwde kom van veel Nederlandse steden en dorpen is de parkeerdruk hoog. De schaarse parkeerplaatsen moeten dan ook optimaal worden benut. In veel gemeenten gelden daarom regels voor het op de openbare weg plaatsen van voertuigen die niet voor de reguliere verkeersdoeleinden worden gebruikt. Langdurig geparkeerde voertuigen kunnen ook storend zijn in het landschap of gevaar/hinder veroorzaken.

Ook in de gemeente Noordwijk gelden regels voor het parkeren van voertuigen die voor recreatie of anderszins anders dan voor verkeersdoeleinden worden gebruikt (bijvoorbeeld: woonwagen, kampeerwagen, caravan, camper, magazijnwagen, aanhangwagen of keetwagen).

Dergelijke voertuigen mogen binnen de bebouwde kom niet langer dan zeven achtereenvolgende dagen op de openbare weg staan. Buiten de bebouwde kom geldt dat verbod slechts als door het voertuig het uiterlijk aanzien van de gemeente wordt geschaad of dat daardoor gevaar of hinder wordt veroorzaakt.

Slechts in bijzondere situaties kan het college van burgemeester en wethouders ontheffing van dat verbod verleden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum via +31 (0)71 36 60 000.

Zo vraagt u een ontheffing aan:

 • Neem contact op met de gemeente.
 • U geeft door:
  • waar u het voertuig wilt neerzetten;
  • het soort voertuig;
  • de grootte van het voertuig;
  • waarom u het voertuig op de openbare weg wilt parkeren;
  • wanneer u het voertuig op de openbare weg wilt parkeren;
  • hoelang u het voertuig op de openbare weg wilt parkeren.