Zonnepanelen op het dak van De Muze

De ambitie van de gemeente Noordwijk is om in 2050 CO²-neutraal te zijn. Verduurzaming van voorzieningen en energiebesparing is daarom topprioriteit in het duurzaamheidsbeleid. Zonnepanelen op het dak van De Muze dragen hieraan bij.

Verduurzaming van het gebouw

De 100.000 bezoekers die hopelijk weer snel de drempel van de Muze zullen overstappen, laten op de deurmat een ecologische voetafdruk achter. De cultuursector draagt bij aan de wereldwijde CO2 –uitstoot door reisbewegingen en het verbruik van het gebouw. Daarom is het verduurzamen van de culturele sector cruciaal. Gemeenten financieren grotendeels de culturele infrastructuur en zijn eigenaar van veel cultureel vastgoed.

“In de afgelopen jaren hebben we er hard aan gewerkt om de duurzaamheidsambitie van de gemeente waar te maken voor de gebouwen in ons beheer. En we stimuleren dit ook gemeentebreed”, zegt wethouder Sjaak van den Berg. “We zijn dan ook trots om concrete resultaten te boeken, zoals bij De Muze. Zo is de afgelopen periode in de Muze de verlichting grotendeels vervangen door ledverlichting en zijn de CV-ketels vervangen door hoogrendementketels. En daarnaast zijn nu 250 zonnepanelen op het dak van de Muze geplaatst. Hiermee wekken we jaarlijks ongeveer 65.000 kWh op. Genoeg om gemiddeld 18 huishoudens in Nederland van stroom te voorzien.”

Energieakkoord

Op 27 september 2017 heeft de gemeente Noordwijk het Energieakkoord Holland Rijnland ondertekend met als doel om in 2050 een energie neutrale regio te zijn. Dat houdt in dat in 2050 80% van het energieverbruik in eigen regio wordt opgewekt. De resterende 20% wordt ingevuld door onder andere restwarmte of geothermie uit de nabijheid van onze regio. Daarnaast moet het huidige energiegebruik naar beneden.