Zonder bij geen koffie

Het gaat niet goed met bijen en andere bestuivende insecten. Dit is zowel voor de landbouw als de natuur rampzalig. Bijen zorgen voor de bestuiving van zo’n 80% van de planten en voedselgewassen op aarde. Zonder bij geen aardbei, pompoen of koffie. De bij staat aan de basis van ons bestaan.

Aardig zijn voor de bij

Daarom zetten bewoners, boeren, gemeenten, provincie, scholen, wetenschappers en bedrijven zich samen in voor het bijenlandschap. Door bijvriendelijke inrichting en beheer maken we met Groene Cirkel Bijenlandschap een netwerk van bloemrijke tuinen, erven, parken, bermen, bedrijventerreinen, recreatie- en natuurgebieden. Een bijenlandschap waarmee we de bestuiving van landbouwgewassen en van wilde planten in de regio veilig kunnen stellen. En waarmee we tegelijkertijd een mooi, kleurrijk landschap maken. U kunt ook meedoen!

Boven en onder de grond

Help bijen met een B&B, nestgelegenheid en eten dus. Zorg van het vroege voorjaar tot het late najaar voor bloeiende planten. Bolgewassen zijn in het voorjaar belangrijk, bloeiende klimop in het najaar. Bijen houden ook van zonnebloemen, lavendel, tijm, vingerhoedskruid, en van heel veel struiken en bomen. En het bed voor de bij? Dat hebben ze graag lekker in de zon. Een bijenhotel met bloemen eromheen helpt, maar wist u dat 70% van de bijen onder de grond nestelt? Ook de groen gekleurde langkop-smaragdgroefbij kunt u hier gewoon in de achtertuin tegenkomen. Zorg dan wel voor zanderige plekjes in uw tuin. Wilt u meer weten? Kijk dan op www.bijenlandschap.nl