Zelfrijdende shuttle wacht op groen licht

Na de demo en het haalbaarheidsonderzoek, zet gemeente Noordwijk de volgende stap met de Navya. Mag de zelfrijdende shuttle de weg op in Noordwijk aan Zee? De Rijksdienst voor het wegverkeer buigt zich er binnenkort over.

Implementatieplan

Na het haalbaarheidsonderzoek en de demonstratie van zomer 2021 heeft de gemeente een implementatieplan opgesteld. Hoe zet je goed en verantwoord de zelfrijdende shuttle in? Binnenkort valt het plan op de mat bij de Rijksdienst voor het wegverkeer. 

Mag de Navya de weg op? 

De dienst zal het plan beoordelen. De grote vraag: springt het licht op groen voor de Navya? De verwachtingen zijn hoopvol. Afhankelijk van de snelheid van beoordeling kan de shuttle net na de zomervakantie rijden. Mocht dat niet lukken, dan wordt het voorjaar 2023, zo verwachten Gemeente en Provincie. 

Maximaal 25 km per uur 

Gemeente en Provincie hopen op een ontheffing zodat het wettelijk toegestaan is om met de zelfrijdende shuttle de weg op te gaan. In Noordwijk aan Zee gaat om de weg tussen het Wantveld en de Hoofdstraat/Palaceplein. Maximaal 25 kilometer per uur. Met een steward aan boord. Iedereen is welkom voor een veilig ritje. 

Toeristische route

Provincie en gemeente verwachten veel van deze vernieuwing van aanvullend openbaar vervoer. Dat ingezet wordt op de iets minder drukke dagen. Autobezoekers worden verleid te parkeren bij het Wantveld. De shuttle brengt ze verder. Langs de zeereep richting het Palaceplein. Bijna tot op het strand. 

Financiën

De provincie draagt € 100.000,-  bij. De gemeente € 30.000, - Het voorstel is om het bedrag uit de algemene reserve te halen. De investering past bij de gemeente. Gemeente Noordwijk zoekt altijd mogelijkheden om Noordwijk aan Zee beter bereikbaar te maken. De shuttle voorziet daar in.

Bakermat

Alles bepalend is de lopende proef met autonome voertuigen bij ESA Estec. De grote Europese ruimtevaart locatie aan de kust. In Noordwijk. Daar rijdt hij al een tijdje rond. Niet op de openbare weg. Het gaat om een bedrijfsterrein. Het is de bakermat voor de zelfsturende shuttle. 

1e stappen 

Van Esa Estec naar de boulevard. De eerste stappen werden vorig jaar gezet. Voor de gemeente Noordwijk is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd voor deze automatisch rijdende shuttle. In mei 2021 is deze haalbaarheidsstudie opgeleverd met een geslaagde demodag op 23 april 2021. Toen werd ook de foto bij dit artikel gemaakt. 

Opgavegericht 

Demissionair wethouder Roberto ter Hark bezocht de proef en reed met de Navya mee. We werken aan oplossingen voor de capaciteit en spreiding van parkeren in Noordwijk aan Zee verder uit. Zo heeft de oude coalitie bepaald. De zelfrijdende shuttle past in dat streven, brengt hij in herinnering. 

Innovatie

Geeft de RDW groen licht om met dit autonome voertuig de openbare weg op te gaan dan is dat een baanbrekende ontwikkeling. Innovatie. Het hoort bij gemeente Noordwijk. De werkgebied waarop wordt vernieuwd: Ruimtevaart. Kuuroord. Flowerscience. Daar kunnen we SmartMobility aan toevoegen. 

Verder lezen en kijken