Wordt het lokaal bestuur ondermijnd?

Burgemeester Jan Rijpstra heeft maandag 10 december 2018 de gemeenteraad een brief gestuurd waarin hij zijn zorgen uit over wat er allemaal in de aanloop naar de verkiezingen is gebeurd. Hij uit daarin zijn grote zorgen. Wordt het lokaal bestuur ondermijnd?

Campagne naast de verkiezingscampagne

“Naast de campagne van de politieke partijen heb ik kunnen constateren dat er ook een andere campagne is gevoerd. Dat was er een met een andere benadering, gericht op personen en gebruik makend van de kranten”, aldus de burgemeester. 

Diep geraakt

“Bij mij kwamen kwalificaties als nep-nieuws, valse aantijgingen en ondermijning op. Zo horen wij niet met elkaar om te gaan. Voor alle duidelijkheid: de vrijheid van meningsuiting staat niet ter discussie maar het publiceren van nep-nieuws, valse beschuldigingen en laster met het in ernstige twijfel trekken van de integriteit van het college van burgemeester en wethouders en ambtelijke organisatie, raakt mij als burgemeester diep”.

Bestrijden van ondermijning  

Burgemeester Jan Rijpstra geeft in het zelfde schrijven aan dat “ondermijning is een speerpunt in het rijksbeleid en ook gemeenten zullen ondermijning moeten bestrijden. Met ondermijning wordt bedoeld het verzwakken, aantasten, beschadigen en uithollen van de democratie en het gezag, met als doel om buiten de democratische paden aan de touwtjes te trekken, te bepalen en politici, bestuurders en ambtenaren te beïnvloeden”.

Tweede signaal

Het is de tweede keer dat er geageerd wordt tegen wat er in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen is gebeurd. Eerder publiceerde het college een gezamenlijke verklaring. Het college eist opheldering Kies Transparant Krant.

Link

Brief burgemeester Jan Rijpstra aan de gemeenteraad maandag 10 12 2018.pdf (689,14 KB)