Woonbehoefteonderzoek en woonvisie

Gemeente Noordwijk is gestart met het woonbehoefteonderzoek. In het verlengde hiervan komt er een actuele woonvisie. Niet eerder werd zo nauwkeurig het wonen in kaart gebracht.

Aan de slag voor de kernen

Het woonbehoefteonderzoek is een onderzoek naar hoe we graag willen wonen in Noordwijk. Wat de behoeftes zijn. En wat we  moeten doen om daar in te voorzien. Het zal de basis zijn voor een woonvisie waarmee de gemeente aan de slag kan gaan voor de kernen.  

Uit de startblokken

Het onderzoek is een van de onderwerpen uit het 100 dagen programma. Het werd in deze eerste 100 dagen goed voorbereid. En is nu uit de startblokken gekomen. Dat gebeurde met meer zaken. Ondanks alles werd in 100 dagen veel bereikt.

Woonstichtingen doen mee

Wethouder Dennis Salman is binnen het college verantwoordelijk voor volkshuisvesting. Belangrijke externe partijen doen mee. De woningcorporaties De Noordwijkse Woningstichting en Woningstichting Sint Antonius van Padua. Samen met de Noordwijkse samenleving doorlopen de projectpartijen de komende maanden een heel traject. Ze gaan van woonbehoefteonderzoek, woonvisie naar uitvoeringsprogramma.

Themabijeenkomst met de gemeenteraad

Het onderzoek en de visie zijn gericht op de kernen. Participatie is belangrijk. De werkvormen waarvoor is gekozen: een inwonersmarkt en een marktpanel voor de inbreng van de marktkenners. Uiteraard wordt ook de raad betrokken bij het proces. Een eerste stap. Dinsdag 7 mei 2019 tijdens een themabijeenkomst maakt verantwoordelijk wethouder Dennis Salman met de gemeenteraad een verdiepingsslag.