Woningbouwproject Zilveren Kruis

Het markante witte kantoorgebouw verdwijnt. De komst van woningen wordt voorbereid. Het stedenbouwkundig plan kan de gemeenteraad dit najaar verwachten. Een belangrijke tussenstap.

Entree van Noordwijk

Woningbouwproject Zilveren Kruis gaat over het markante witte kantoor aan de entree van Noordwijk Binnen. Op de plek komen woningen.

Wittekruis voor InternetBrief aan de gemeenteraad

De gemeenteraad kan dit najaar een apart, eigenstandig stedenbouwkundig plan voor deze ontwikkeling verwachten, zo meldde het college van burgemeester en wethouders onlangs in een brief aan de gemeenteraad. In zo’n plan zie je onder meer op welke manier de ontwikkelaar rekening houdt met zaken als landschap, verkeer en parkeren, milieu, veiligheid en (hemel)water.

De geschiedenis van een sector

De locatie is bijzonder. Noordwijk en Zilveren Kruis hebben samen een markante geschiedenis dat verhaalt van de wording en ontwikkeling van de Nederlandse verzekeringssector. Check deze beknopte corporate story.

De landgoederenzone

Ook bijzonder is de ligging in het landschap. De plek waar het kantoor staat maakt deel uit van de landgoederenzone. Gelegen op de lommerrijke strandwal tussen Noordwijk Binnen en Noordwijkerhout. De zone waar we zuinig op zijn en waar de afgelopen jaren veel locaties zijn opgeknapt. Wandel je de verwaarloosde kantoortuin in, direct gelegen achter het witte kantoor, dan ervaar je al een beetje dat landschap.

Aankondiging van bestemmingsplan

Werk aan de winkel voor grondeigenaar Achmea. Die zal ook het aparte eigenstandige bestemmingsplan opstellen. Gaat alles voorspoedig, dan zal dit bestemmingsplan in het vierde kwartaal 2021 kunnen worden vastgesteld, zo meldt het college aan de raad. Al wijst het college ook op de procedures die er gelden.

Complex door verwevenheid

De uitvoerige collegebrief laat zien hoe ingewikkeld bouwen en ontwikkelen is. Het gaat namelijk niet alleen over het markante witte kantoorgebouw. Het parkeerterrein aan de overkant hoort er ook bij. Woningbouwproject Zilveren Kruis heeft een directe relatie met ontwikkellocatie Bronsgeest.

Aan tafel met grote partijen

De gemeente coördineert en stimuleert samenwerking. Syntrus Achmea Real Estate & Finance, Bouwfonds Property Development en Van der Wiel Bouw b.v. hebben positief gereageerd op het verzoek van de gemeente om samen te werken aan de ontwikkeling van Bronsgeest en de locatie Achmea Zilveren Kruis.

Strategische stappen

Dat is complex. Stelt hoge eisen aan de inbreng en aanpak van de gemeente. In de collegebrief staan de strategische stappen die zijn gezet met de onderliggende argumenten. Een eigen bestemmingsplan Zilveren Kruis is er een van.

Raad goed geïnformeerd houden

“De komende periode kunt u diverse stukken met betrekking tot de locaties Bronsgeest en Zilveren Kruis van ons verwachten. Daarnaast zullen wij uw raad op de hoogte houden van belangwekkende vorderingen of veranderingen in het proces”, aldus het college in de brief aan de gemeenteraad.