Woningbouw: uitdagend maar belangrijk

Op maandag 27 maart 2023 komen in Rotterdam vele gemeenten, woningcorporaties, zorg- en marktpartijen uit heel Zuid-Holland en Zeeland samen om aan de slag te gaan met Volkshuisvesting. De regionale woondeals zijn getekend en daarmee staan er belangrijke afspraken op papier. Nu is het zaak om de afspraken van papier om te zetten naar voldoende echte en betaalbare woningen.

Sneller woningen bouwen

De provincie Zuid-Holland wil sneller woningen bouwen voor de mensen die dat het meeste nodig hebben en op plaatsen waar het past. Tegelijkertijd zijn er veel landelijke uitdagingen: de hoge rentestand in combinatie met hoge bouwkosten, stikstof, personeelsgebrek bij bouwers en overheid en de wettelijk verplichte procedures die soms lang en ingewikkeld zijn. 

Aanjager Realisatie Woningbouw

Natuurlijk maakt ook gemeente Noordwijk zich hard om haar woningvoorraad te vergroten met betaalbare woningen. Maar helaas zien ook wij ons geconfronteerd met de landelijke uitdagingen zoals hierboven genoemd. Om de kansen tot versnelling van bouwplannen daadwerkelijk te verzilveren in onze gemeente zijn regie en overzicht op de woningbouwontwikkelingen noodzakelijk. 

Om vaart te maken, is deze maand een programmamanager Realisatie Woningbouw gestart. Zij zorgt voor de verbinding tussen alle partijen die in Noordwijk iets met woningen en wonen willen, moeten of kunnen. 

Betaalbaar en fijn om te wonen

Zoals gezegd zet de gemeente Noordwijk in op voldoende en betaalbare woningen. Op dit moment zijn er woningbouwplannen voor ruim 4.000 woningen voor de periode 2021 t/m 2030. 

Voor elk nieuw woningbouwplan bij 3 woningen en meer geldt de segmentering uit de Woonvisie Noordwijk 2020-2030: minimaal 30% sociale huur, 15% middelhuur, 25% betaalbare koop (tot € 355.000,-) en 30% vrij in te vullen. Daarmee zet gemeente Noordwijk in op 70% betaalbare woningen bij nieuwbouw. 

70% procent is een fors deel van elk project en betekent dat met 30% duurdere woningen een groot deel van de realisatiekosten gedekt moet worden. Dat maakt dat er op projectniveau driftig gerekend wordt om dit passend te krijgen. 

Gemeente Noordwijk denkt met onze partners mee over passende oplossingen en daarbij bewaken we de betaalbaarheid en de kwaliteit van de nieuw te bouwen woningen. Op deze manier blijven De Zilk, Noordwijkerhout, Noordwijk aan Zee en Noordwijk Binnen betaalbaar en fijn om te wonen.