Wonen op recreatieparken

Het college van B&W heeft de vragen van Doen! beantwoord over woningnood en wonen op recreatieparken waaronder Solassi. “Landelijke ontwikkeling volgen en wachten op nieuwe wetgeving”.

Schriftelijke vragen

“Zijn er reeds concrete plannen gemaakt om de huidige bewoners van Sollasi met een gedoogvergunning tegemoet te komen? Zo ja, welke afspraken zijn hierover met de bewoners gemaakt?”. 

Einde aan gedoogvergunning

Het is één van de vragen die Doen! schriftelijk stelde aan het college van B&W. Een relevante vraag omdat binnenkort de termijn van 20 jaar voor de gedoogvergunningen op Sollasi verloopt. En recent in het nieuws kwam dat er een kamermeerderheid is om het permanent wonen op recreatieparken te legaliseren. 

Nu geen actie

Het college meldt in zijn schriftelijke beantwoording dat: “het op dit moment niet voornemens is de huidige bewoners van Sollasi tegemoet te komen.” De reden? Permanente bewoning van recreatiewoningen is volgens de huidige regels niet toegestaan in zowel het gemeentelijk als het provinciaal ruimtelijk beleid. Dat is de lijn. Praten over wonen op recreatieparken is één; in regels voorzien die het mogelijk maakt is twee. 

Goed regelen

Uit de beantwoording blijkt dat er veel geregeld moet worden voordat permanente bewoning mogelijk zou worden. De gemeente kan die kar niet alleen trekken. Het college volgt de landelijke ontwikkeling op dit gebied. Wacht voor nu nieuwe wetgeving af, zo blijkt uit de beantwoordingsbrief. Verstandig want de gemeentelijke aanpakken zijn gebonden aan de huidige regels en afspraken.