Winkellocatie versterken. Investeren in vitaliteit van het centrum

Het college werkt volop mee aan de aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen en vergroten van het winkelcentrum aan de Kornoeljelaan in Noordwijkerhout. Nodig om de bekende boodschappenlocatie nieuw leven in te blazen en toekomstbestendig te maken.

Doelen die belangrijk zijn voor de kern.

Hoorne Vastgoed is voornemens om het boodschappencentrum te revitaliseren om het toekomstbestendig te maken. Het doel is om een vitaal centrum te creëren en de exploitatie van de Vomar te verbeteren. Doelen die belangrijk zijn voor de kern. 

De uitgebreide procedure 

De aanvraag is echter strijdig met het vigerende bestemmingsplan ‘Victor en Dorp’. Medewerking kan worden verleend door het toepassen van de uitgebreide procedure. Daar zet het college dan ook op in, zo blijkt uit het collegebesluit van dinsdag 12 februari 2019

Gemeenteraad aan zet

Er heeft vooroverleg door de aanvrager plaatsgevonden met de omgeving. De omgeving kan instemmen met de aangepaste plannen. Alvorens de procedure kan worden gestart dient de raad te worden verzocht een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor de voorliggende aanvraag.