Wethouder Roberto ter Hark ambassadeur Maak een Punt van Nul

De Noordwijkse verkeerswethouder Roberto ter Hark is ambassadeur van het project Maak een Punt van Nul. Medio mei werd hij gevraagd om dit voor Noordwijk te doen. Een eerste actie bereidt hij nu voor.

Er moet een schepje bovenop

De nieuwe ambassadeur vindt verkeersveiligheid een topprioriteit. Juist nu. Het lijkt er namelijk op dat het verder omlaag brengen van het aantal verkeersdoden niet meer lukt in Nederland. “Dat maakt dit ambassadeurschap zo belangrijk. Er moet een schepje bovenop om voor alle verkeersdeelnemers de verkeersveiligheid te vergroten.” 

Koppeling met de kernenaanpak en de collegeagenda

Tevens heeft het ambassadeurschap een directe link met de kernenaanpak en de collegeagenda. Aan deze agenda wordt de laatste hand gelegd. “Samen met onze inwoners pakken we graag de verkeersonveilige situaties in Noordwijk aan. Vanuit de kennis en kunde van inwoners en weggebruikers die vaak heel goed weten waar het beter kan. ‘Maak een Punt van Nul’ sluit goed aan op wat we willen bereiken met onze kernen.” 

Bob in de sportkantine

Een van de eerste acties in Noordwijk: Bob in de sportkantine. “Daar hebben we de sportverenigingen bij nodig”, zegt de nieuwbakken ambassadeur. “Ik hoop op een extra inzet. Juist nu. Dat zou prachtig zijn. Laten we samen een punt maken van nul.”

Gewenst verkeersveilig gedrag

Het verkeersveiligheidsbeleid in de regio Holland Rijnland is vastgelegd in het Regionaal Verkeers- en Vervoerplan. In dit plan is aandacht voor gedragsbeïnvloeding van verkeersdeelnemers. Dat gaat door educatie, voorlichting en handhaving. Het accent ligt op het behouden en stimuleren van gewenst verkeersveilig gedrag. 

Regionaal Ondersteuningsbureau

Holland Rijnland werkt samen met het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland. Samen zetten zij zich de komende periode in voor het programma ‘Maak van de Nul een punt’. Dit heeft als doel het aantal verkeersslachtoffers naar nul terug te brengen. Bob in de Sportkantine is één van de acties.