Werkzaamheden kruising Gooweg/Van Berckelweg

De werkzaamheden aan de kruising Gooweg/Van Berckelweg zijn verplaatst naar maart 2022. Leverantieproblemen spelen het project parten.

Voorbereiden

De gemeente wil op de kruising Gooweg/Van Berckelweg onder meer de verkeersregelinstallatie vervangen en extra prioriteit geven aan de bus. Zo snel mogelijk Noordwijk in en uit.

Kruising Gooweg/Van Berckelweg met auto's en stoplichtenMet elkaar verbeteren

Maart 2021 nodigde de gemeente iedereen uit mee te denken over het beter inrichten van de kruising. Het doel. Met elkaar kijken waar het nog beter kon. De verwachting was dat de werkzaamheden najaar 2021 zouden plaatsvinden.

Leverantieproblemen

Nu dan uitstel. De reden. Een leverancier heeft laten weten dat hij leverantieproblemen heeft. Het gaat om de portalen van de verkeerslichteninstallatie op de kruising – zie foto. Uitstel is gelukkig geen afstel. De verwachting is nu dat de aannemer maart 2022 kan starten.

Programma Hoogwaardig Openbaar Vervoer

De bus prioriteit geven. Ook de werkzaamheden aan deze kruising zijn namelijk onderdeel van het programma ‘Hoogwaardig Openbaar Vervoer’. Hoogwaardig Openbaar Vervoer is een goed alternatief voor de auto. De regio werkt samen om dit mooie vervoer vorm te geven. 

Veel gebeurd

In Noordwijk hebben we inmiddels veel maatregelen uit het programma gerealiseerd. We noemen:

  • invoering Parkeerroute Informatie Systeem.
  • verplaatsen van bushaltes en/of omvormen tot halte voor Hoogwaardig Openbaar Vervoer.
  • uitbreiden/vernieuwen van fietsparkeervoorzieningen.

Verken nu al vast de route

Nog even en de bus heeft prioriteit op kruising Gooweg/Van Berckelweg. Maar hoe rijdt hij dan verder? Ontdek wat er allemaal gebeurt rondom de HOV-Verbinding Noordwijk – Schiphol. Bekijk het leuke en informatieve filmpje.