Waar horen botjes en etensresten? Uitkomsten afvalquiz over gft

Inwoners van de gemeente zijn goed op de hoogte van wat wel en niet in ons groente-, fruit- en tuinafval (gft) mag. Maar waar botjes en etensresten horen? Dat is nog een lastige, blijkt uit de afvalquiz die in maart 2021 is gehouden.

Uitkomsten afvalquiz

Begin maart 2021 hadden inwoners van de gemeente Noordwijk de mogelijkheid om via verschillende digitale manieren een Afvalquiz over gft in te vullen. In totaal hebben ruim 1000 inwoners deelgenomen. Sommigen hebben een vraag via een story op Instagram ingevuld. Andere inwoners hebben de hele quiz ingevuld. Uit de resultaten blijkt dat onze inwoners heel goed weten wat wel en niet in de minicontainer voor gft mag. De vragen over kattengrit, eierschalen, aardappelschillen en luiers werden door meer dan 90% van de deelnemers goed ingevuld. 

Botjes en etensresten

Iets meer dan de helft, 63% van de deelnemers die de quiz invulden, wist dat botjes en etensresten ook in de gft container mogen. De naam gft dekt ook niet helemaal deze afvalsoort. In sommige gemeenten heet het dan ook ‘organisch’ afval. Dit maakt duidelijk dat ook botjes en etensresten in de gft container mogen.

Tips om stank te voorkomen

Verder kwam er uit de quiz dat nog niet iedereen op de hoogte is van alle tips die er zijn om de minicontainer in de zomermaanden niet te laten stinken. Onderstaand nog even op een rijtje:

  • Klimop is giftig voor maden, ze gaan er dood van.
  • Maden en vliegen houden niet van lavendelgeur, ze gaan er dood van. Dit mag echte lavendel zijn maar ook een spray.
  • Ook mottenballen zijn giftig voor maden en vliegen, door deze in een pantysok aan de gft-bak te hangen kunt u deze ballen hergebruiken. 
  • Door vlees of vis even in te pakken in een stuk oude krant is uw gft-container niet aantrekkelijk meer voor ongedierte en ook heeft u minder stank.
  • Door uw gft-container op een kier te zetten drogen maden uit en pikken de vogels ze uit uw container.

Meer weten?