Vragenlijst evaluatie Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport (ISG)

Het buitengebied openhouden, verstorende elementen in het landschap opruimen, behoud van bollenteelt, realiseren van natuur, verbeteren van de waterkwaliteit, zorgen voor voldoende water (maar niet te veel). Doelen uit de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport 2009. Maar in welke mate zijn deze doelen bereikt? Dat willen de Greenport-gemeenten graag weten. Bent u inwoner van Noordwijk, Noordwijkerhout of De Zilk? Vul dan de vragenlijst in. Dit kan tot en met 5 april 2023.

Greenport Duin- en Bollenstreek

In 2005 wees het kabinet de Duin- en Bollenstreek aan als 1 van de 5 Greenports in Nederland. In de Greenport wordt samengewerkt aan de toekomst van de tuinbouwsector. Aanpassing van het gebied was nodig om te overleven in de versterkte internationale concurrentiestrijd. 

In december 2009 is de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport (ISG) vastgesteld door de gemeenteraden van de (toen nog) 6 greenportgemeenten (Hillegom, Lisse, Katwijk, Noordwijk, Noordwijkerhout, en Teylingen). Het doel was om samen te kunnen werken aan de omvangrijke economische en landschappelijke opgaven. Het gaat om opgaven als het behouden van voldoende grond voor bollenteelt, behoud van een open buitengebied, aantrekkelijk maken van het gebied voor recreatie, het realiseren van natuur, het verbeteren van de waterkwaliteit en het zorgen voor voldoende water (maar niet te veel).

Uitvoering evaluatie

Adviesbureau Wing is door de betrokken gemeenten gevraagd om de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport 2016 (ISG, geactualiseerde visie uit 2009) te evalueren. 

Invullen vragenlijst

De vragenlijst is bedoeld voor inwoners van 18 jaar en ouder, die in Noordwijk, Noordwijkerhout of De Zilk wonen. Invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 5 minuten en kan tot en met 5 april 2023.

Doel vragenlijst

Het doel van deze vragenlijst is om een beter beeld te krijgen van in welke mate de ISG de bovenstaande doelen bereikt. 

Vul de vragenlijst in