Vragen en antwoorden: verkeer rond Offem Zuid

Met de komst van een nieuwe woonwijk ontstaan er vragen op verschillende gebieden. Deze keer vragen en antwoorden over het onderwerp verkeer rondom de nieuwe woonwijk Offem Zuid.

Wat wordt bedoeld met de term 'Verlengde' Beeklaan?

Op de plek waar de Oude Zeeweg links afbuigt, ter hoogte van Breloftpark, start de straat genaamd Beeklaan. De Beeklaan loopt door tot aan de N206. Het deel Beeklaan tussen de Herenweg en de N206 wordt in de volksmond de 'Verlengde' Beeklaan genoemd. Omdat Offem Zuid langs dit stuk Beeklaan ligt gebruiken we vaak deze niet officieel vastgestelde aanduiding voor deze straat.

Welke soorten verkeer onderscheiden we bij de inrichting van de verkeerssituatie rondom de nieuwe woonwijk?

We onderscheiden 2 soorten verkeer:

  1. langzaam verkeer: o.a. voetgangers en fietsers
  2. gemotoriseerd verkeer: o.a. personenauto's en bijvoorbeeld calamiteitenvervoer (zie afbeelding met verkeerssituatie rondom nieuwe woonwijk)

Kaart met verkeerssituatie nieuwe woonwijk Offem Zuid oktober 2018

Onderschrift afbeelding: Nieuwe verkeerssituatie rondom Offem Zuid

  • De route voor langzaam verkeer via de Hogeweg, via de 'Nieuwe Voorstraat' en via een nieuw aan te leggen voetpad en fietspad langs de 'Verlengde' Beeklaan.
  • Nieuwe rotonde voor gemotoriseerd verkeer als in- en uitgang voor de nieuwe woonwijk.
  • Op de Verlengde Beeklaan wordt straks een snelheid van 50 kilometer/per uur gereden.

Hoe gaat het verkeer straks de nieuwe woonwijk in en/of uit?

Het langzaam verkeer heeft 3 verschillende mogelijkheden de wijk te verlaten (zie ook de afbeelding hierboven):

  • langzaam verkeer: via de Hogeweg, via de 'Nieuwe Voorstraat' en via een nieuw aan te leggen voetpad en fietspad langs de 'Verlengde' Beeklaan.
  • gemotoriseerd verkeer: voor dit verkeer wordt aan de Verlengde Beeklaan (de N451) een rotonde aangelegd. Dit wordt de in- en uitgang van de nieuwe woonwijk.

Hoe kunnen de brandweer en ambulance de wijk bereiken?

De route voor calamiteitenvervoer o.a. brandweer en ambulance is afgestemd in overleg met de hulpverleningsinstanties. Deze instanties kunnen met gemotoriseerd verkeer op meerdere plekken de wijk in komen. Via de Hogeweg, de Achterweg, Verlengde Beeklaan en later bijvoorbeeld de Herenweg. Hier is in het project de nodige aandacht voor.

Is 1 rotonde voldoende om het autoverkeer uit de wijk te verwerken?

Er hebben verschillende onderzoeken plaatsgevonden naar de ontsluiting voor de wijk Offem Zuid. In 2017 is Royal Haskoning gevraagd opnieuw onafhankelijk advies uit te brengen over de gewenste aansluiting van Offem Zuid op de Verlengde Beeklaan. Het advies bevestigde de vorige onderzoeken en de conclusies dat een rotonde met 1 rijbaan voldoende is om het verkeer van en naar Offem Zuid af te wikkelen. Naast het feit dat een rotonde de meest veilige inrichting van een kruispunt is, is de rotonde ook afdoende om de hoeveelheid verkeersbewegingen in en uit de wijk voorspoedig af te handelen. Het autoverkeer vanuit Offem Zuid zal de doorgang niet blokkeren. ’s Morgens zal de rotonde, wanneer het meeste verkeer het dorp verlaat, geen opstropende werking hebben. Bij het verlaten van de wijk zal dit verkeer namelijk altijd als eerste de rotonde oprijden en heeft daarmee voorrang op het verkeer uit Noordwijk.

Is er een veilige fietsverbinding voor kinderen die naar school gaan?

Zoals op de tekening is te zien komen er 3 mogelijkheden voor langzaam verkeer, o.a. dus voor kinderen die naar school gaan op de fiets:

  1. via de Hogeweg
  2. via de Nieuwe Voorstraat
  3. via een nieuw aan te leggen voetpad en fietspad langs de Verlengde Beeklaan langs de ronde Herenweg/Beeklaan. Uiteraard voldoet de inrichting van dit nieuwe fietspad en de oversteekplaats aan de richtlijnen.

Het verkeer op de bestaande rotonde Herenweg/Beeklaan stroopt op drukke momenten al op. Hoe gaat dat straks als de bewoners van Offem Zuid er ook nog bij komen?

Het is bekend bij de gemeente Noordwijk dat de rotonde Herenweg/Beeklaan (de nu al aanwezige rotonde) in de spitsen tegen de grenzen van zijn capaciteit zit. Dit wordt nauwlettend in de gaten gehouden zeker met de toekomst van de nieuwe rotonde. Dat er meer verkeer komt door de komst van een nieuwe woonwijk is niet te voorkomen.

Zijn er nog andere plannen voor het verkeer rondom de nieuwe woonwijk?

De gemeente Noordwijk heeft nog steeds de ambitie om een extra afslag op de Verlengde Beeklaan naar de N206 richting het noorden te maken. Hierdoor kan het verkeer uit Offem Zuid via de Verlengde Beeklaan op de N206 richting Haarlem. De druk op de rotonde Herenweg kan zo verminderen. Hierover is geen besluit genomen. Tot die tijd moet het verkeer uit Offem Zuid richting Haarlem via de Herenweg. De gemeente werkt met andere betrokkenen waaronder de provincie Zuid-Holland aan de verdere uitwerking van dit plan.