Voorlopig voorkeursrecht percelen Vuurtorenplein

Het college heeft dinsdag 28 januari 2020 besloten om een voorlopig voorkeursrecht te vestigen op een aantal percelen aan het Vuurtorenplein te Noordwijk. Het besluit is woensdag 29 januari in werking getreden.

Afbeelding vuurtorenplein

Het officiële besluit staat in de gemeentepublicatie en op overheid.nl. Ook liggen de stukken ter inzage in het gemeentehuis Noordwijk. Na dit collegebesluit volgt een voorstel aan de gemeenteraad om van het voorlopige voorkeursrecht een definitief recht te maken. Dat moet binnen drie maanden na het collegebesluit. Dus vóór 28 april 2020. De behandeling in de Raad zal tegelijk plaatsvinden met het raadsvoorstel herontwikkeling Vuurtorenplein.

Eerst aanbieden aan gemeente

Het voorkeursrecht houdt een verplichting in voor de eigenaar om bij verkoop de percelen eerst aan te bieden aan de gemeente. De gemeente benadrukt dat het voorkeursrecht geen verplichting inhoudt om de grond ook daadwerkelijk aan de gemeente te verkopen. De eigenaren van de bij het besluit betrokken stukken grond zijn persoonlijk van het besluit op de hoogte gesteld.

Bever Holding

Het voorlopige voorkeursrecht wordt gevestigd op percelen die in handen zijn van de Muntendamsche Investeringsmaatschappij. Onderdeel van Bever Holding B.V. De gemeente wil het plein herontwikkelen. Doet de kans zich voor dan is het meer dan wenselijk dat de gemeente de winkelpanden op het Vuurtorenplein verwerft. Opdat de gewenste herontwikkeling ingezet kan worden.