Voorkom inbraak in woningen en schuurtjes

In de gemeente Noordwijk hebben in de afgelopen periode weer inbraken in woningen en vooral schuurtjes plaatsgevonden.

Geef inbrekers geen kans

Samen met politie spant de gemeente zich in om het aantal inbraken in woningen en schuurtjes omlaag te krijgen. Maar wij kunnen het niet alleen. Ook inwoners kunnen meehelpen om het inbrekers zo moeilijk mogelijk te maken. Kijk voor tips op maakhetzeniettemakkelijk.nl 

Aangifte

Mocht u ondanks uw voorzorgsmaatregelen toch slachtoffer worden van een inbraak doet u dan altijd aangifte bij de politie.