Vervanging bruggetje Nachtegaalslaantje/Schiestraat

Het is nog ver weg. Maar als alles gaat zoals nu wordt voorbereid dan zal in de winter van 2019 – 2020 het bruggetje Nachtegaalslaantje/Schiestraat worden vervangen. Dat is nodig. Het bruggetje bevindt zich in slechte staat.

Collegebesluit

De gemeente bereidt het werk voor zo blijkt uit het collegebesluit van dinsdag 12 februari 2019.

Een nieuwe met klassieke uitstraling

Voor de voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden vraagt het college aan de gemeenteraad om een krediet van € 250.000,- beschikbaar te stellen en om de kapitaallasten van  € 4.583,- ten laste te brengen van de post Onvoorzien Structureel. Nodig voor een nieuwe brug die voldoet aan de eisen van deze tijd. En met klassieke uitstraling.

Noot van de redactie - De werkzaamheden zijn opgeschort. De vertraging is verooorzaakt door vertraging met de bouwvergunning in verband met de PAS-problematiek waardoor de werkzaamheden te ver zouden doorschuiven in het vaarseizoen. De gemeente verwacht nu dat de werkzaamheden in de winter van 2020-2021 kunnen plaatsvinden.