Verordening Bestemmingsreserve vastgesteld

De ‘Verordening Bestemmingsreserve ter bevordering van middeldure en sociale huurwoningen Noordwijk 2022’ is geactualiseerd. De actualisering is gedaan in lijn met de voorgaande verordening. De gemeenteraad heeft deze verordening op 18 oktober 2022 vastgesteld.

Wat is gewijzigd?

De verordening is uitgebreid met de categorie middeldure huur. Deze uitbreiding is gedaan op basis van de vastgestelde Woonvisie van 26 januari 2021 en de ‘Doelgroepenverordening Noordwijk 2022’. Ook is een jaarlijkse indexatie van de geactualiseerde bedragen toegevoegd.  

Doel van de verordening

De doelstelling van de verordening is om de 70% segmentering uit de Woonvisie bij nieuwe woningbouwplannen te realiseren. Dit betekent dat bij nieuwe bouwprojecten van 3 woningen of meer, die niet in het bestemmingsplan passen, minimaal 30% sociale huur, minimaal 15% middeldure huur en minimaal 25% middeldure koop gebouwd moet worden. 

Segmentering niet gehaald?

Wordt deze segmentering bij uitzondering niet gehaald? Dan moet er een geldbedrag gestort worden in de Bestemmingsreserve. Het niet halen van de segmentering kan volgens de verordening alleen in uitzonderingsgevallen. Dit kan nooit een financiële reden zijn. 

Bestemmingsreserve

Worden er in een bouwproject meer dan 70% betaalbare woningen gebouwd? Dan kan de raad uit de Bestemmingsreserve geld beschikbaar stellen om het project te realiseren. Een storting in en een uitname uit de Bestemmingsreserve is altijd een raadsbesluit. 

Meer informatie