Vergadering Monumentencommissie op 2 mei 2019

Op donderdag 2 mei 2019 vergadert de Monumentencommissie in de Boekhorstzaal van het voormalig gemeentehuis in Noordwijkerhout. De openbare vergadering begint om 9:00 uur.

Bijpraten over verschillende onderwerpen

Naast de gebruikelijke agendapunten wordt de Monumentencommissie bijgepraat over de volgende onderwerpen:

 • Bavo terrein, Noordwijkerhout;
 • Centrumplannen, Noordwijkerhout;
 • Historisch groen, hele gemeente Noordwijk.

De agenda

Onderstaand de agenda voor de vergadering. Er lilggen voor deze vergadering geen stukken ter inzage.

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen verslag vorige vergadering 21 maart 2019
 3. Inspraak
 4. Bavoterrein, Noordwijkerhout;
  • Bezoek hoofdgebouw
  • Toekomstig gebruik hoofdgebouw
  • Procedure omgevingsplan
 5. Centrumplannen, Noordwijkerhout
 6. Historisch groen, gemeente Noordwijk (rond 10:00 uur)
  • Kennismaking met betrokken beleidsmedewerker S. de Jong
 7. Rondvraag
 8. Sluiting

Spreekrecht

U kunt als inwoner na opening van de vergadering het woord voeren over onderwerpen die op de agenda staan. Iedere spreker heeft ten hoogste vijf minuten spreektijd. Om gebruik te maken van het spreekrecht tijdens een vergadering kunt u zich uiterlijk tot 8:45 uur op de dag van de vergadering aanmelden. Het spreekrecht geldt niet voor onderwerpen zoals: vaststelling van het verslag, rondvraag en benoeming van personen.

Aanmelden en meer informatie

Als u bij de vergadering aanwezig wilt zijn of gebruik wilt maken van het spreekrecht wordt u vriendelijk verzocht contact op te nemen met de secretaris van de Monumentencommissie, mevrouw Monique Zonneveld. Zij is telefonisch bereikbaar via het Klantcontactcentrum (071) 36 60 000.