Vergadering Monumentencommissie Noordwijkerhout op 5 september 2019

Op donderdag 5 september vergadert de Monumentencommissie in de Boekhorstzaal van het voormalig gemeentehuis in Noordwijkerhout. De openbare vergadering begint rond 10 uur.

Op locatie

Om plannen goed te kunnen beoordelen zal de Monumentencommissie eerst een locatiebezoek brengen. De vergadering in de Boekhorstzaal begint daarom later dan normaal.

De agenda

De voorlopige agenda voor de vergadering:

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen verslag vorige vergadering
 3. Inspraak
 4. Zeestraat
  • Eerst locatiebezoek
 5. Herenweg 4
  • Gebruik raadszaal en publieke tribune als vergaderzaal
 6. Centrumplannen Noordwijkerhout
  • Caroline Versnel
 7. Begraafplaats Sint Bavo
 8. Dorpsstraat 7
  • Plaatsen kunstwerk
 9. Langevelderweg 37C
  • Treinrails
 10. Zonnepark Leeuwenhorster Hoek
 11. Rondvraag
 12. Sluiting en volgende vergadering

Spreekrecht

U kunt als inwoner na opening van de vergadering het woord voeren over onderwerpen die op de agenda staan. Iedere spreker heeft ten hoogste vijf minuten spreektijd. Om gebruik te maken van het spreekrecht tijdens een vergadering kunt u zich uiterlijk tot 8:45 uur op de dag van de vergadering aanmelden. Het spreekrecht geldt niet voor onderwerpen zoals: vaststelling van het verslag, rondvraag en benoeming van personen.

Aanmelden en meer informatie

Als u bij de vergadering aanwezig wilt zijn of gebruik wilt maken van het spreekrecht wordt u vriendelijk verzocht contact op te nemen met de secretaris van de Monumentencommissie, Ruben Daniels. Hij is telefonisch bereikbaar via het Klantcontactcentrum (071) 36 60 000.