Vergadering Monumentencommissie Noordwijkerhout op 31 oktober 2019

Op donderdag 31 oktober vergadert de Monumentencommissie Noordwijkerhout in de Boekhorstzaal van het gemeentehuis te Noordwijkerhout. De openbare vergadering begint om 09:20 uur.

De agenda

Onderstaand de voorlopige agenda voor de openbare vergadering:

1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen verslag vorige vergadering
3. Inspraak
4. Nieuwe locatie kunstwerk verdwenen erfgoed
5. Langevelderweg 10 n.n.b.
6. Terugkoppeling ontwerp en uitvoering tuin Witte Kerk
7. Terrassen Noordwijkerhout
8. Langevelderweg 27F (’t Pesthuis)
9. Rondvraag
10. Sluiting en volgende vergadering

Voorbehoud

Hoewel de uiterste zorg wordt besteed aan het opstellen van de agenda, is het mogelijk dat de agenda tot op het laatste moment nog zal worden aangepast. Het kan voorkomen dat in de vergadering een onderwerp op de voorlopige agenda niet aan bod komt, of dat juist een extra onderwerp wordt opgepakt.

Spreekrecht

U kunt als inwoner na opening van de vergadering het woord voeren over onderwerpen die op de agenda staan. Iedere spreker heeft ten hoogste vijf minuten spreektijd. Om gebruik te maken van het spreekrecht tijdens een vergadering kunt u zich uiterlijk tot 8:45 uur op de dag van de vergadering aanmelden. Het spreekrecht geldt niet voor onderwerpen zoals: vaststelling van het verslag, rondvraag en benoeming van personen.

Aanmelden en meer informatie

Als u bij de vergadering aanwezig wilt zijn of gebruik wilt maken van het spreekrecht wordt u vriendelijk verzocht contact op te nemen met Monique Zonneveld of Ruben Daniels. Zij zijn telefonisch bereikbaar via het Klantcontactcentrum +31 (0)71 36 60 000.