Vergadering Monumentencommissie Noordwijkerhout op 29 januari 2020

Op woensdag 29 januari 2020 vergadert de Monumentencommissie Noordwijkerhout in de Boekhorstzaal van het gemeentehuis te Noordwijkerhout. De openbare vergadering begint om 9:00 uur.

De agenda

Onderstaand de voorlopige agenda voor de openbare vergadering:

1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen verslag vorige vergadering
3. Inspraak
4. Motie omtrent bankje Op de Steeg
5. Sint Bavo
6. Rondvraag
7. Sluiting en volgende vergadering

Voorbehoud

Het is mogelijk dat de agenda nog wordt aangepast. Het kan voorkomen dat in de vergadering een onderwerp op de voorlopige agenda niet aan bod komt, of dat juist een extra onderwerp wordt opgepakt.

Spreekrecht

U kunt als inwoner na opening van de vergadering het woord voeren over onderwerpen die op de agenda staan. Iedere spreker heeft ten hoogste 5 minuten spreektijd. Om gebruik te maken van het spreekrecht tijdens een vergadering kunt u zich uiterlijk tot 8:45 uur op de dag van de vergadering aanmelden. Het spreekrecht geldt niet voor onderwerpen zoals: vaststelling van het verslag, rondvraag en benoeming van personen.

Aanmelden en meer informatie

Als u bij de vergadering aanwezig wilt zijn of gebruik wilt maken van het spreekrecht wordt u vriendelijk verzocht contact op te nemen met Monique Zonneveld of Ruben Daniels. Zij zijn telefonisch bereikbaar via het Klantcontactcentrum +31 (0)71 36 60 000.