Vergadering Monumentencommissie Noordwijkerhout op 19 september 2019

Op donderdag 19 september vergadert de Monumentencommissie Noordwijkerhout in kamer 1.20 van het gemeentehuis in Noordwijk. De openbare vergadering begint om 09:00 uur.

Extra vergadering

Bij de vergadering van 5 september heeft de Monumentencommissie niet alle agendapunten kunnen behandelen. Het gaat hier om een extra vergadering. De eerstvolgende reguliere vergadering is naar alle waarschijnlijkheid op 31 oktober.

Let op!

Deze vergadering vindt niet plaats in Noordwijkerhout, maar in het gemeentehuis van Noordwijk!

De agenda

Onderstaand de voorlopige agenda voor de openbare vergadering:

  1. Opening en mededelingen
  2. Vaststellen verslag vorige vergadering
  3. Inspraak
  4. Langevelderweg 37C
  5. Herenweg 80
  6. Zonnepark Leeuwenhorster Hoek
  7. Rondvraag
  8. Sluiting en volgende vergadering

Spreekrecht

U kunt als inwoner na opening van de vergadering het woord voeren over onderwerpen die op de agenda staan. Iedere spreker heeft ten hoogste vijf minuten spreektijd. Om gebruik te maken van het spreekrecht tijdens een vergadering kunt u zich uiterlijk tot 8:45 uur op de dag van de vergadering aanmelden. Het spreekrecht geldt niet voor onderwerpen zoals: vaststelling van het verslag, rondvraag en benoeming van personen.

Aanmelden en meer informatie

Als u bij de vergadering aanwezig wilt zijn of gebruik wilt maken van het spreekrecht wordt u vriendelijk verzocht contact op te nemen met de secretaris van de Monumentencommissie, Ruben Daniels. Hij is telefonisch bereikbaar via het Klantcontactcentrum (071) 36 60 000.